Faturanın Tanımı ve Fatura Temel Bilgileri

Faturanın Tanımı: Fatura, satılan emtia(mal) veya yapılan iş karşılığında müşterilerin borçlandığı meblağı(tutarı) göstermek üzere malı satan veya işi yapan tüccar tarafından düzenlenip müşteriye verilen ticari bir belgedir. (V.U.K m.229).

Faturada Bulunması Gereken Asgari Unsurlar:

Vergi Usul Kanununun 230. maddesine göre faturada en az şu bilgilerin yer alması zorunludur.

-Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası

-Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret ünvanı, iş adresi bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası

-Müşterinin adı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası

-Malın veya işin çeşidi , miktarı fiyatı ve tutarı.

Fatura Düzenleme Şartları:

Fatura biri asıl olmak üzere en az 2 nüsha düzenlenmek zorundadır. Fazla nüsha düzenlemesinde bir mahsur yoktur. İhtiyaca göre sayı belirlenebilir. Fatura en geç malın tesliminden veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde düzenlenebilir. Bu günden sonra düzenlenen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

Fatura düzenlendiği anda fatura bedeli ödenmişse bu türlü faturaya kapalı fatura, bedeli daha sonra ödenecek ise bu faturaya açık fatura denir. Kapalı faturada satıcının kaşe ve imzası faturanın alt tarafında olur. Açık faturada satıcının kaşe ve imzası faturanın üst tarafında olur.

Mükellefler 2015 yılı için 880 TL yi geçen satışları için fatura düzenleyip müşterisine vermesi gerekir. Müşteri 880 TL ve üzeri durumlarda fatura yerine fiş istese bile satıcı fatura düzenleyip vermek zorundadır.

Faturanın Şekli:

Faturada en az aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir.

1) Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası

2) Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası

3) Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası

4) Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı

5) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası. (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurması şarttır)

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncuya veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. İrsaliyelerde fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere faturanın şekli ile ilgili düzenlemelere ve faturanın nizamında belirtilen düzenlemelere uyulur. İrsaliyelerde ve faturanın nizamında belirtilen düzenlemelere uyulur. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

Fatura normal olarak malın teslimi sırasında düzenlenir. Bazı hallerde teslimden bir süre sonra düzenlenmesi de mümkündür. Ancak faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde düzenlenmesi gerekir. Satılan malın teslim tarihinden sonra veya teslimi sırasında düzenlenmiş olsa dahi, faturada malın teslim tarihi ve irsaliye numarası yer alacak ve ayrıca sevk irsaliyesi de düzenlenecektir

 

Yukarı