100 Kasa Hesabı Tanımı ve Örnek Çözümleri

100 Kasa Hesabı: Bu hesap, işletmelerin elinde bulundurduğu ulusal ve yabancı paraların TL karşılıklarının giriş ve çıkışlarının izlenmesi için kullandıkları hesaptır. Kasa hesabından çıkış olabilmesi için mutlaka kasada para bulunması gerekir. Kasada ne kadar nakit varsa en fazla o kadar nakit çıkışı olabilir.

100 Kasa Hesabının İşleyişi: İşletmelerin nakit girişleri kasa hesabının borcuna, nakit çıkışları ise kasa hesabının alacağına kaydedilir. Kasa hesabının borç bakiyesi o andaki kasa mevcudunu gösterir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya hiç bakiye vermez. Hiçbir şekilde kasa hesabı alacak bakiyesi vermez.

 

BORÇ

100 KASA HESABI

ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

 

 

       
 

Örnek: İşletme 3.500 TL nakiti bankaya yatırmıştır.

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................Tarih......................................

102 Bankalar Hesabı

100 Kasa Hesabı

bankaya para yatırılması

 

3.500

 

 

3.500 

 

 

BORÇ

100 KASA HESABI

ALACAK

 

3.500

 

 

       
 

 

Örnek: İşletme 7.000 TL alacak senedini peşin tahsil etmiştir.

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

....................................Tarih......................................

100 Kasa Hesabı

121 Alacak Senetleri Hesabı

alacak senedinin tahsili

 

7.000

 

 

7.000 

 

 

BORÇ

100 KASA HESABI

ALACAK

7.000

 

 

 

       
 

 

 

 

Yukarı