Php iki tarih arasındaki zaman farkını hesaplamak

İKİ TARİH ARASINDAKİ ZAMAN FARKINI HESAPLATMAK İÇİN
 
İki tarih arasındaki zaman farkını hesaplarkan önce zamanları UNIX zaman dilimine çevirmek gerekir. 
 
Şu anda içinde bulunduğumuz zamanın Unix karşılığını 
 
time(); 
 
Fonksiyonu bulur.
 
Geçmiş bhir tarihin UNİX karşılığını bulmak için mktime() fonksiyonu kullanılır.
 
mktime(saat,dakika,saniye,ay,gun,yıl);
 
fark=Şu andaki zamannın Unix karşılığı - Eski tarihin Unix Karşılığı;
 
*/
$yorum_zamani = "14/06/2015 15:36:20";
 
$parcala = explode(" ",$yorum_zamani);
$tarih = $parcala[0];
$zaman = $parcala[1];
 
$tarih_parcala = explode("/",$tarih);
$gun = $tarih_parcala[0];
$ay = $tarih_parcala[1];
$yil = $tarih_parcala[2];
 
$zaman_parcala = explode(":",$zaman);
$saat = $zaman_parcala[0];
$dakika = $zaman_parcala[1];
$saniye = $zaman_parcala[2];
 
$simdi = time();
$eski = mktime($saat,$dakika,$saniye,$ay,$gun,$yil);
$fark = $simdi - $eski;
 
echo "Yorum yapılalı ";
//-----------------------------------------------
if ($fark<60) {
echo $fark." saniye";
} elseif ($fark<3600) {
$fark = $fark / 60;
echo floor($fark)." dakika"; 
} elseif ($fark<86400) {
$fark  = $fark / 3600;
echo floor($fark)." saat";
} else {
$fark  = $fark / 86400;
echo floor($fark)." gün";
}
//-----------------------------------------------
echo " oldu";
 

Yukarı