Php Date Fonksiyonu

<?php
/*
DATE fonksiyonu
 
date("d") - Day : Günü verir. Yani ayın kaçıncı günü olduğunu verir. 26 sı
 
date ("m") - Month : Ayı verir. Ayın Rakam karşılığını verir. 11. ay
 
date ("Y") - Years : Yılı verir. 4 haneli olarak. 2013 gibi
 
date ("H") : Hour : Saati 24 lük saat dilimi ile verir. 19 gibi
 
date ("i") : minute : Dakika i olarak kullanılır. 
 
date ("s") Second : Saniyeyi verir.
 
Farklı bir ülkeden Server kiraladığımız zaman saat veyaz zaman farkı olmasın diye 
 
date_default_timezone_set() kodu o sayfada tarih saat fonksiyonundan önce kullanılmalıdır.  
 
date_default_timezone_set("Europe/Istanbul");
 
*/
 
date_default_timezone_set('Europe/Istanbul'); // Tarih saat varsa ülke ayarı yapar.
 
// Gün (Day) İçin 
echo date("d")."<br>";
echo date("D")."<br>";
 
 
// Ay (Month) için
echo date("m")."<br>";
echo date("M")."<br>";
 
 
// Yıl (Year) için
echo date("Y")."<br>";
echo date("y")."<br>";
 
 
// Gün / Ay / Yıl için
echo date("d/m/Y")."<br>";
 
 
// Saat (Hours) için
echo date("H")."<br>";
echo date("h")."<br>";
 
 
// Dakika (Minute) için
echo date("i")."<br>";
 
// Saniye (Second) için 
echo date("s")."<br>";
 
 
// Saat : Dakika : Saniye için
echo date("H:i:s")."<br>";
 
 
// Tarih ve Saat bilgisi için
echo date("d/m/Y H:i:s")."<br>";
 
 
?>

Yukarı