Php floor, ceil, round Sayı Yuvarlama Fonksiyonları

<?php
 
$sayi =50.99;
 
// floor : Aşağı yuvarlama yapar. Yani sayının ondalık kısmı ne olursa olsun aşağı yuvarlar.
echo floor ($sayi) ."<br>";
 
 
// NOT : Türkiyede ondalık ayıracı VİRGÜL'dür. Binlik ayıracı NOKTA'dır. Fakat PHP İNGİLİZCE alt yapıya sahip olduğundan PHP içerisinde NOKTA ondalık ayıracıdır. VİRGÜL ise binlik ayıracıdır. Yani ondalıklı sayılar nokta ile gösterilir. 
 
 
// ceil : Yukarı yuvarlama yapar. Sayının ondalık kısmı ne olursa olsun yukarı yuvarlar.
$sayi1 = 50.001;
echo ceil ($sayi1)."<br>";
 
// round : Normal yuvarlama fonksiyonudur. Yani sayının ondalık kısmına bakar 5 ve üzeri ise yukarı, 5 den küçük ise aşağı yuvarlar.
$sayi2 = 50.4;
$sayi3 = 50.5;
 
echo round ($sayi2)."<br>";
echo round($sayi3);
 
?>

Yukarı