Php header location yönlendirmesi

<?php
// Php de bir saydafan başka bir sayfaya direkt, doğrudan yönlendirme yapılacaksa header("location: sayfa ve adres yazılır");
 
header("location:index.php");
 
?>

Yukarı