Php foreach Döngüsü ve Kullanımı

<?php
/*
FOREACH DÖNGÜSÜ : Dizilerde kullanılan bir döngü şeklidir. Dizinin elaman sayısı kadar otomatik döngü yapar. For döngüsünde olduğu gibi başlangıç, bitiş ve artış miktarı belirtmeye gerek yoktur. Dizinin elaman sayısı kadar döngü otomatik yapılır. 
 
foreach ( dizi_adı as yeni_değişken ) {
       echo yeni_değişken;
}
 
*/
 
$sinif = array ("Yücel","Evren","Uğur","Ayşe","Fatma");
// Soru : Bir dizinin içeriğini ekrana foreach kullanarak ekrana yazdır.
foreach ($sinif as $y) {
       echo $y."<br>";
}
 
echo "------------------------------------<br>";
 
$veri = array ("ad_soyad"=>"Yücel AYDIN","yas"=>18,"sehir"=>"Giresun");
// Soru : Dizi içeriğini ekrana yazdır. Sadece dizideki Değerleri yazdır.
foreach ($veri as $yaz) {
        echo $yaz."<br>";
}
 
echo "------------------------------------<br>";
 
// Soru : Dizi içeriğini  name ve değerleri ile birlikte ekrana yazdır. 
foreach ($veri as $k=>$v) {
      echo $k." : ".$v. "<br>"; 
      // k = Key = Name
     // v = value = Değer
}
 
 
?>

Yukarı