Php For döngüsü ve Kullanımı

<?php
/*
DÖNGÜLER : İstenilen komutları istenilen sayıda çalıştırmak için kullanılır. Döngüler tekrar eden işlemleri yapmakta kullanılır.
 
FOR DÖNGÜSÜ
 
for (degisken ve başlangıç değeri; değişkenin bitiş değeri;artış miktarı) {
             yapılacak işlemler
}
 
for ($a=1;$a<=100;$a++) {
       Yapılacaklar;
}
 
Aradaki işlem 100 kez yapılacak.
 
*/
 
// Soru 1: İsminizi 10 kez alt alta for döngüsü kullanarak yazdırın.
 
for ($a=1;$a<=10;$a++) {
       echo $a." Hasan DURMAZ <br>";
}
 
 
// Soru 2: 2012 den 1900 e kadar for döngüsü kullanarak alt alta yazdır. 
for ($b=2012;$b>=1900;$b--) {
       echo $b."<br>";
}
 
?>
 

Yukarı