Php Bileşik Atama Operatörleri

<?php
// BİLEŞİK ATAMA - YANİ ARTIRMA AZALTMA OPERATÖRLERİ 
 
$x=10;
 
// x değişkenin değerini 1 artırması için  $x=$x+1;   Yerine kısa kullanım olarak $x++
// $x++ Önce x i yaz. Sonra değerini 1 artır demektir.  
echo $x++."<br>";
echo $x."<br>";
 
// x değişkenin değerini 1 azaltması için  $x=$x-1 Yerine Kısa kullanım olarak $x--
echo $x--."<br>";
echo $x."<br>";
 
 
// x değişkenin değerini 5 artırması için $x=$x+5; Yerine Kısa kullanım olarak $x+=5
$y = 20;
$y = $y + 5; // yerine $y+=5
echo $y."<br>";
 
// x değişkenin değerini 5 kat artırması için $x=$x*5; Yerine Kısa kullanım olarak $x*=5
$y*=5;
echo $y."<br>";
 
// x değişkeni değerini 3 e bölmesdi için $x=$x/3; Yerine Kısa kullanım olarak $x/=3
$y/=3;
echo $y."<br>";
 
?>

Yukarı