Php ile değişken gönderme ve çekme

<?php
error_reporting(0);
 
/*
LİNK İLE DEĞİŞKEN GÖNDERME VE ÇEKME
 
Link ile gönderilen değişkenlerde kullanılan Method GET methodudur. Get methodu adres çubuğunu kullanır. Hızlıdır. Max 2048 karakter gönderir. Adres çubuğunu kullandığı için güvenli değildir. Önemli bilgiler Kredi kartı bilgileri, üyelik bilgileri GET methodu ile gönderilmez. Get methodu daha çok linklerde kullanılır. 
 
Link ile değişken gönderirken değişken sayfaya ? ile bağlanır. Birden fazla değişken gönderilecek ise aralarına & konulur.
 
index.php
 
index.php?id=12&urun_adi=pc  
 
id ve urun_adi isimli iki değişken var. 
 
Eğer değişken aynı sayfaya gönderilip orada çekilip kullanılacak ise sayfa adını yazmadan direk ? ile başlanabilir. Yani
 
?id=12&urun_adi=pc  
 
Link ile gönderilen değişkenler aslında bir dizinin elemanlarıdır. Link ile gönderilen değişkenler $_GET[] veya $_REQUEST[] ile çekilrbilir.
 
$_GET["id"];
 
$_GET["urun_adi"];
 
şeklinde çekilir.
 
*/
 
php echo $_GET["ad"]. " " .$_REQUEST["yas"]
 
?>

Yukarı