Bağlantılı CSS Stil Şablonu nasıl kullanılır

Bağlantılı Stil Şablon

Global stil şablonu, sitemiz içerisindeki tüm sayfalarda aynı stil özelliklerinikullanmak istediğimizde kullanırız. Uygularken, stillerimizi yukarıda örnekleriniverdiğimiz şekilde hazırlarız. Fakat bu stil listesini html dosyamızın içerisinde değil deboş bir sayfaya yazarız ve css uzantılı bir şekilde kaydederiz. Ardından da htmldosyamızın içerisine yine <head></head> etiketleri arasına

<link rel="stylesheet"type="text/css" href="klasor_adi/dosya_ismi.css">

şeklinde ekleriz.

 

h1 {

font-size:13px;

color:#F00;

}

h2 {

font:15px;

color:#00F

}

h3 {

font-size:14px;

color:#0F0;

}

Yukarıda verilen örnekteki dosyayı stil.css olarak kaydededip, html dosyamızageçelim. Html dosyamızın kodları:

Örnek:

<html>

<head>

<title> Bağlantılı Css Şablonu </title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/stiller.css">

</head>

<body>

<h1>Bil Eğitim Bilgisayar Kursu - Bağlantılı CSS Eğitimi</h2>

<h2>Bil Egitim - CSS Eğitimi</h2>

<h3>Bil Egitim - CSS Eğitimi</h2>

</body>

</html>

Yukarı