Muhasebenin Amacı ve Yararları

Muhasebede amaç ,işletme veya kuruluşun  faaliyetlerinin anlaşılması esas olan bilgilerin toparlanması ve ilgililere aktarılmasıdır. Muhasebenin bir çok yararı olmakla birlikte en önde gelenleri şunlardır ;
 
-İşletmenin sahip olduğu kıymetlerin tespitini sağlar
 
-İşletmede meydana gelen dönem içi faaliyetlerle, dönem sonunda ulaşılan sonuçların anlaşılmasını kolaylaştırır.
 
-İşletme ile iş yapan üçüncü şahısların ekonomik ve sosyal durumlarının bilinmesini sağlar.
 
-Üçüncü şahıslarla işletme arasında meydana gelen  hukuki anlaşmazlıklarda devir teşkil eder.
 
-İşletmede çalışan personel ve görevlilerin su istimaline karşı işletme varlığını korur.
 
-İşletme sahibinin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol edilip incelenmesini sağlar.

Yukarı