Genel Muhasebe Kursu Beyanname Resmi Muhasebe

MECİDİYEKÖY GENEL MUHASEBE KURSU

Mecidiyeköy Genel Muhasebe Kursuna kimler katılabilir?

Muhasebe personeli olarak uzmanlaşmak isteyen herkes için

Mecidiyeköy Genel Muhasebe Kursu size ne kazandırır?

Kursiyerlerimiz Genel Muhasebe eğitimine katıldıkları zaman şirketlerin muhasebe departmanlarında ya da muhasebe bürolarında müşavirin talep ettiği her işlemi başarı ile uygulayacak hatta sistem oluşturup yönlendirebilecektir. Eğitim sırasında kendisini kursiyer değil muhasebe personeli olarak görecektir. Çünkü bir yıl boyunca faaliyet göstermiş sanal bir şirketin A'dan Z'ye tüm işlemlerini yapacaklardır.

Mecidiyeköy Genel Muhasebe Kursu Kurs Başlama Tarihleri

KURS ADI BAŞLAMA TARİHİ GÜN VE SAATLER BİLGİ AL
Mecidiyeköy Genel Muhasebe Kursu Eğitimi 03 Ağustos 2024 Örgün veya Uzaktan Canlı Online Eğitim
Hafta sonu Gündüz
Cumartesi-Pazar 12:00-15:00
Bilgi için tıklayınız
Mecidiyeköy Genel Muhasebe Kursu Eğitimi 29 Temmuz 2024 Örgün veya Uzaktan Canlı Online Eğitim
Haftaiçi Gündüz
Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe 12:00-15:00
Bilgi için tıklayınız
Mecidiyeköy Genel Muhasebe Kursu Eğitimi 27 Temmuz 2024 Örgün veya Uzaktan Canlı Online Eğitim
Hafta sonu Akşam
Cumartesi-Pazar 18:00-21:00
Bilgi için tıklayınız

Mecidiyeköy Genel Muhasebe Kursu Eğitim İçeriği

GENEL MUHASEBE KURSU - MUHASEBE GENEL BİLGİLER

 • Muhasebenin Tanımı
 • Muhasebenin  Amacı
 • Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
 • Muhasebe Bilgisinin Kullanıcıları
 • Muhasebe Mesleği
 • Muhasebe Türleri                
  • Genel Muhasebe
  • Maliyet Muhasebesi
  • Yönetim Muhasebesi  

GENEL MUHASEBE KURSU - İŞLETMELER

 • Basit usul işletmeler tanımlanması ve özellikleri
 • Tacirin Tanımı
 • 2.Sınıf işletmeler tanımlanması ve özellikleri
 • 1.Sınıf işletmeler tanımlanması ve özellikleri
 • Sınıf değiştirme
 • 1.Sınıf işletmelerin 2.sınıfa geçiş şartları
 • 2.Sınıf işletmelerin 1.sınıfa geçiş şartları
 • İşletmelerde açılış ve açılış bildirimleri (örnek açılış işlemleri)
 • Maliyeye açılış, adres değişikliği bildirimi Kapanış İşlemleri  ve uygulamalar
 • SSK açılış bildirimi ve uygulamalar
 • Bağ-kur açılış bildirim ve uygulamalar

GENEL MUHASEBE KURSU -  TİCARİ ŞİRKETLER VE TANIMLARI

 • Şirketlerin türleri
 • Şahıs şirketleri tanımı Oda kayıt işlemleri ve uygulamaları
 • Komandit şirket
 • Kollektif şirket
 • Sermaye şirketleri
 • Limited şirket (tanımı ve kuruluş özellikleri) Oda kayıt işlemleri ve uygulamaları
 • Anonim şirket (tanımı ve kuruluş özellikleri) Oda kayıt işlemleri ve uygulamaları
 • Sermayesi paylara bölünmüş komandite şirket (tanımı ve kuruluş özellikleri)
GENEL MUHASEBE KURSU - MUHASEBEDE TEMEL BELGELER :
 • Fatura
 • İrsaliye
 • İrsaliyeli Fatura
 • Perakende Satı Fişleri
 • Gider Pusulası
 • Müstahsil Makbuzu
 • Serbest Meslek Makbuzları
 • Tahsilat Makbuzu
 • Tediye Makbuzu
 • Ücret bodrosu hesal panışı
 •  Diğer Belgeler

 GENEL MUHASEBE KURSU - TİCARİ DEFTER

1.4.1. Birinci Sınıf Tacirin Tutması Gereken Defterler (VUK md. 177)

 • Yevmiye defteri (Günlük defter)  tanımı ve  özellikleri
 • Defter-i Kebir (Büyük defter) tanımı ve  özellikleri
 • Envanter defteri tanımı ve  özellikleri

İkinci Sınıf Tacirlerin Tutması Gereken Defterler (VUK md. 178)

 • İşletme Hesabı Defteri tanımı ve  özellikleri

Serbest Meslek Erbabının Tutması Gereken Defterler

 • Serbest meslek kazanç defteri tanımı ve  özellikleri

GENEL MUHASEBE KURSU - BEYANNAME VE BİLDİRGELER

 • Kdv beyannamesi (düzenlenmesi, tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • Muhtasar beyanname (düzenlenmesi,tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • Geçici Vergi Beyannamesi (düzenlenmesi,tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • Gelir Vergisi Beyannamesi(düzenlenmesi,tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi(düzenlenmesi,tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • BA ve BS bildirgeleri
 • SSK işyeri bildirgesi (düzenlenmesi ve bildirimi)
 • Sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi (düzenlemesi ve bildirimi)
 • Sigortalı hizmet ve prim belgesi (düzenlenmesi,tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)

GENEL MUHASEBE KURSU - SGK İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 • SSK işyeri bildirgesi (düzenlenmesi ve bildirimi)
 • Sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi (düzenlemesi ve bildirimi)
 • Sigortalı hizmet ve prim belgesi (düzenlenmesi,tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • Bordro hesaplama
 • Fazla mesai ve prim  hesaplama
 • Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama
GENEL MUHASEBE KURSU - MALİ TABLOLAR :
 • Bilançonun Tanımı
 • Bilanço Düzenleme Kuralları
 • Bilançonun Biçimsel Yapısı
 • Varlıklar ; dönen ve duran varlıklar 
 • Kaynaklar: kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile öz kaynaklar
 • Bilanço İlkeleri ; Varlıklara ilişkin ilkeler , Yabancı Kaynaklara ilişkin ilkeler, Öz kaynaklara ilişkin ilkeler
 • Gelir Tablosu Tanımı ; Gelir Tablosu Düzenleme Kuralları, Gelir Tablosunun Biçimsel Yapısı; Gelir Tablosu ilkeleri
 • Satışların Maliyet Tablosu
 • Fon Akım Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Kar Dağıtım Tablosu
 • Öz Kaynaklar Değişim Tabloları

GENEL MUHASEBE KURSU - Tekdüzen Hesap Planı

Aktif Hesaplar

1 Dönen Varlıklar;

 • 10 Hazır Değerler
 • 11 Menkul Kıymetler
 • 12 Ticari Alacaklar
 • 13 Diğer Alacaklar
 • 15 Stoklar
 • 17 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
 • 18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
 • 19 Diğer Dönen Varlıklar

2 Duran Varlıklar,

 • 22 Ticari Alacaklar,
 • 23 Diğer Alacaklar,
 • 24 Mali Duran Varlıklar,
 • 25 Maddi Duran Varlıklar,
 • 26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar,
 • 27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar,
 • 28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
 • 29 Diğer Duran Varlıklar.
3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
 • 30 Mali Borçlar
 • 32 Ticari Borçlar
 • 33 Diğer Borçlar
 • 34 Alınan Avanslar
 • 35 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
 • 36 Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
 • 37 Borç Ve Gider KarĢılıkları
 • 38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
 • 39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar şeklinde Bölümlenir.
4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar,
 • 40 Mali Borçlar,
 • 42 Ticari Borçlar,
 • 43 Diğer Borçlar,
 • 44 Alınan Avanslar,
 • 47 Borç ve Gider Karşılıkları,
 • 48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ile
 • 49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

5 ÖZKAYNAKLAR

 • 50 ÖdenmiĢ Sermaye
 • 52 Sermaye Yedekleri,
 • 54 Kar Yedekleri,
 • 57 GeçmiĢ Yıllar Karları,
 • 58 GeçmiĢ Yıllar Zararları ve
 • 59 Dönem Net Karı (Zararı)

6 Gelir Tablosu Hesapları

 • 60  BRÜT SATIŞLAR
 • 61 SATIS İNDİRİMLERİ (-)
 • 62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
 • 63 FAALİYET GİDERLERİ (-)
 • 64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
 • 65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
 • 66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
 • 67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
 • 68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
 • 69 DÖNEM NET KARI (ZARARI)

7 MALİYET HESAPLARI

 • 70 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
  (Maliyet muhasebesinin genel muhasebeden bağımsız çalışması durumunda bu grup çalıştırılır.)
 • 71 Direkt İlkmadde Ve Malzeme Giderleri
 • 72 Direkt İşçilik Giderleri
 • 73 Genel Üretim Giderleri
 • 74 Hizmet Üretim Maliyeti
 • 75 Araştırma Geliştirme Giderleri
 • 76 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
 • 77 Genel Yönetim Giderleri
 • 78 Finansman Giderleri
 • 79

Genel Muhasebe Kursu - Yıl sonu hesapları

Mecidiyeköy Genel Muhasebe Kursu Sonunda Alınabilecek Sertifikalar

 • Genel Muhasebe Kursu BT Başarı Sertifikası

Mecidiyeköy Genel Muhasebe Kursu Öğrenci Yorumları ( 15 )

YORUM EKLEME FORMU

Ne yapmak istiyorsunuz?

Öğrenci Ad Soyad

Email Adresi

Telefon

Cinsiyet
Erkek
Kadın

Yorum

Onay Kodu
110e

Orhan Şıhanlıoğlu

Mecidiyeköy Genel Muhasebe KursuGenel muhasebe kursuna katıldığım süre zarfında kurs içeriğinin, hocamızın hem yaptığım işe hem kariyer yolunda hedeflerime ve vizyonuma çok şey kattığını düşünüyorum. Dersi anlatış tarzı yardımseverliği ve babacan yaklaşımıyla hocamızdan ders alabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Bana çok şey kattı. Her şey için teşekkür ediyorum. Kendisinden ders dinleyebildiğim için mutluyum. Saygılarımla..

Ezgihan Aynalı

Mecidiyeköy Genel Muhasebe KursuÖncelikle samimi karşılama ve davranışlarınız için teşekkür ederim. Başlamış olduğum genel muhasebe kursunuzdan çok memnun kaldım. Potansiyel bir mali müşavir adayı olarak gerek teorik bilgiler gerek mesleki alanda yönlendirmeler, ileriye dönük planlamam da daha sağlıklı adımlar atmama yardımcı oldu. Eğitimcimize yardım ve yönlendirmeleri için teşekkür ederim. Kursunuzdan ve verdiğiniz eğitimden son derce memnun kaldım.

Esra Özdemir

Mecidiyeköy Genel Muhasebe KursuKursunuzu internet araştırmaları sonucu buldum. Hocanın Mali Müşavir olması sebebiyle özellikle bu kursu tercih ettim. Sınıfların çok kalabalık olmaması sebebiyle daha fazla soru ile konuları ayrıntılı bir şekilde öğrendim. Hocamıza çok teşekkür ederim. İleri ki dönemlerde farklı gruplar ile tekrar görüşmek üzere. İlginiz için teşekkür ederim..
Sümeyra Meydancı
Mecidiyeköy Genel Muhasebe Kursu3 aylık bilgisayarlı muhasebe ve genel muhasebe kursumuz aşırı keyifli geçti, hem öğrendik hem öğrenirken dersle alakalı muhabbet ettik, dersler hiçbir zaman sıkıcı geçmedi, hatta en durağan konuyu bile hocamız bize çok güzel akıcı şekilde anlattı, anlayamadığımız veya istediğimiz konularda yardımını hiç esirgemedi, zaten kendisi muhasebe alanında hem bilgisayarlı hem genel muhasebe konusunda oldukça donanımlı biri, bize verdiği emeklerinden ve akıcı anlatımından ve bize kattığı samimiyetinden dolayı kendisine teşekkür ederim, iyi ki tanımışım. Saygılarımla.

Pelin

Mecidiyeköy Genel Muhasebe KursuGenel muhasebe kursunu 2 kere aldım. Daha önce bilgisayarlı muhasebe de almıştım. 2 kere aldığımda daha da pekişti bilgilerim.
Bu kursu hem kurum olarak, hem de genel muhasebe olarak bana gerçekten de çok şey kattığını düşünüyorum. Muhasebe konusunda kendime güvenimi artırdı, daha çok bilgiye vakıfım artık. Gerçekten de çok teşekkür ediyorum. Hem ilginiz için hem de güzel bir ortam sunduğunuz için.
Sevgili hocam,
Emeklerinize, bilginize sağlık. Güler yüzlülüğünüz, tahammülünüz, öğretme isteğiniz gerçekten de muazzamdı. Şuna hep inandım, öğretmen nasılsa, öğrenci de buna göre dersi daha iyi alıyor ya da almıyor. Ben çok iyi anlayanlardan oldum hocam sayesinde. Her şey için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.

ÖZGE BAĞLAN

Mecidiyeköy Genel Muhasebe KursuKursa katılmadan önce ön muhasebe biliyordum. Kendimi genel muhasebede geliştirmek için bu kursa katıldım. Bu kurs sayesinde artık kendimden daha emin bir şekilde genel muhasebe biliyorum diyebiliyorum. Tabi ki bunda dersi veren hocamızın katkısı büyük. Kendisine buradan da teşekkür ederim. Başlangıçtaki acabalarım vardı şimdi iyi ki oldu iyi ki bu kursa katılmışım. Bu kurs benim için bu meslekte kendimi geliştirmek için attığım bir adımdı. Gönül rahatlığıyla herkese tavsiye edebileceğim bir kurum.

ÖMER ÇAKIR

Mecidiyeköy Genel Muhasebe KursuKurs çok verimli geçti. Bunun nedenlerini sıralayacak olursam;
Hocamızın özverili gayreti ve muhasebe ders dışı vermiş olduğu ekstra bilgiler. Hocamız ve kursunuzdan çok memnun kaldım. İlerde başka kurslara da katılmak için kursunuzu tanımaktan dolayı çok mutluyum, çok teşekkürler.

AZRA HAS
Mecidiyeköy Genel Muhasebe KursuMuhasebenin mantığını daha iyi kavradım. Bir işlemi yaparken daha kolay bir şekilde yapabiliyorum. Kursa başlamadan önce muhasebede yapılan işlemlerde çok fazla kafamda soru işaretleri oluyordu. Kurs sayesinde eksikliklerimi kapatmış oldum. Hocama teşekkür ederim.

ÖZGÜL ERBAY

Mecidiyeköy Genel Muhasebe KursuMuhasebenin çok detayını bilmeyen bir kişi olarak verilen eğitimden, ilgi ve alakadan gayet memnun kaldım. Buraya ilk Bilgisayar İşletmenliği kursuyla başlayıp Genel muhasebeye kadar ilerledim. Ben her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki araştırıp sizleri buldum.

ELİF GÜLER

Mecidiyeköy Genel Muhasebe KursuKöklü ve oturmuş bir kurum olarak tercih ettiğim Bilgi Eğitim tercihimi doğru olarak kullandığımı tarafımca ispatladı. Müşteri memnuniyetiniz eğitim ve iş disiplin ciddiyetiniz gerçekten onure edilecek durumda. Eğitimden ve insan ilişkilerinden ve bunu bir arada sağlıklı eğlenceli ve öğretici duruma sokan Tevfik hocamıza da teşekkür ederiz..

YILDIZ GÜLMEZ

Mecidiyeköy Genel Muhasebe KursuKurumunuzda 14.11.2016 tarihinden itibaren almış olduğum Genel Muhasebe kursunu tamamlamış bulunmaktayım. Derslerde geçen keyifli zamanlarla birlikte eksik kaldığım muhasebe bilgilerimi tamamladığımı düşünüyorum. Tevfik hocanın ılımlı anlayışlı yaklaşımı ve kursunuzun sıcak ortamı için tüm herkese teşekkürlerimi sunar, ileride mesleğimle ilgili çok güzel başarılara imza atacağım için katkılarınıza minnettarım.
GİZEM ÖTEN
Mecidiyeköy Genel Muhasebe KursuSayın Bil Eğitim Teknolojileri Kursu yetkilisine,
Katılmış bulunduğum Genel Muhasebe kursundan memnun kalmış bulunmaktayım. Kurumun bizlere olan ilgisinden Tevfik hocanın anlatışından ve ilgisinden dolayı teşekkür ederiz. Bil Eğitim Teknoloji kursunu ihtiyacı olan arkadaşlarımıza da tavsiyede bulunacağım.

HİLMİ DİŞLİ

Mecidiyeköy Genel Muhasebe KursuMayıs-Ağustos 2016 döneminde kursunuzda katılmış olduğum Genel Muhasebe dersi hocası Sn.Tevfik Emin Emiroğlu’nun ders işleyişi, konuya hakimiyeti ve uygulamalı ders anlatımı, bizlerle olan iletişimi ve 7/24 sabırla sorduğumuz her soruya cevabı; ve kursunuzun üzerimizde bıraktığı aile ortamına rağmen profesyonel yönetimi ve ilgisi bu kursu seçmekte ne kadar doğru bir tercih yaptığımı gösterdi. Kursunuza ve Tevfik hocama bana kattıklarından dolayı teşekkür ederim..

Demet KOL

Mecidiyeköy Genel Muhasebe KursuBoğaziçi Üniversitesi Muhasebe yetkilisiyim. Kurumun adresini internetten buldum. Bil Eğitim Merkezinde hem Bilgisayarlı Muhasebe kursu hem de Genel Muhasebe Kursu aldım. Benim için her iki kurs da çok başarılı ve faydalı oldu. Konu anlatımı ders ortamı ve hocalarımın ilgisinden memnun kaldım. Bil Eğitim Merkezine teşekkür ederim..

Sefa YILDIZ

Mecidiyeköy Genel Muhasebe KursuMuhasebe ile ilgili bilgilerimi pekiştirmek ve kendimi geliştirmek adına geldiğim Bilegitim Genel Muhasebe kursunda gayet samimi ve içten şekilde davranan hocamıza çok teşekkür ederim.Bu kısa zamanda çok şey öğrendim. Eta konusunda genel bir bilgi sahibi oldum. Herkese çok teşekkür ederim..

Mecidiyeköy Genel Muhasebe Kursu Eğitim Etiketleri

Yukarı