Genel Muhasebe Kursu Beyanname Resmi Muhasebe

AVRUPA YAKASI GENEL MUHASEBE KURSLARI

Avrupa Yakası Genel Muhasebe Kurslarına kimler katılabilir?

Muhasebe personeli olarak uzmanlaşmak isteyen herkes için

Avrupa Yakası Genel Muhasebe Kursları size ne kazandırır?

Kursiyerlerimiz Genel Muhasebe eğitimine katıldıkları zaman şirketlerin muhasebe departmanlarında ya da muhasebe bürolarında müşavirin talep ettiği her işlemi başarı ile uygulayacak hatta sistem oluşturup yönlendirebilecektir. Eğitim sırasında kendisini kursiyer değil muhasebe personeli olarak görecektir. Çünkü bir yıl boyunca faaliyet göstermiş sanal bir şirketin A'dan Z'ye tüm işlemlerini yapacaklardır.

Avrupa Yakası Genel Muhasebe Kursları Kurs Başlama Tarihleri

KURS ADI BAŞLAMA TARİHİ GÜN VE SAATLER BİLGİ AL
Avrupa Yakası Genel Muhasebe Kursları Eğitimi 26 Ekim 2019 Hafta sonu Gündüz
Cumartesi-Pazar 12:00-15:00
Bilgi için tıklayınız
Avrupa Yakası Genel Muhasebe Kursları Eğitimi 30 Eylül 2019 Hafta içi Öğlen
Pazartesi - Salı - Çarşamba - Perşembe 12:00-15:00
Bilgi için tıklayınız
Avrupa Yakası Genel Muhasebe Kursları Eğitimi 11 Kasım 2019 Haftaiçi Akşam
Pazartesi-Çarşamba 18:30-21:30
Bilgi için tıklayınız
Avrupa Yakası Genel Muhasebe Kursları Eğitimi 12 Ekim 2019 Hafta sonu Akşam
Cumartesi-Pazar 18:00-21:00
Bilgi için tıklayınız

Avrupa Yakası Genel Muhasebe Kursları Eğitim İçeriği

GENEL MUHASEBE KURSU - MUHASEBE GENEL BİLGİLER

 • Muhasebenin Tanımı
 • Muhasebenin  Amacı
 • Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
 • Muhasebe Bilgisinin Kullanıcıları
 • Muhasebe Mesleği
 • Muhasebe Türleri                
  • Genel Muhasebe
  • Maliyet Muhasebesi
  • Yönetim Muhasebesi  

GENEL MUHASEBE KURSU - İŞLETMELER

 • Basit usul işletmeler tanımlanması ve özellikleri
 • Tacirin Tanımı
 • 2.Sınıf işletmeler tanımlanması ve özellikleri
 • 1.Sınıf işletmeler tanımlanması ve özellikleri
 • Sınıf değiştirme
 • 1.Sınıf işletmelerin 2.sınıfa geçiş şartları
 • 2.Sınıf işletmelerin 1.sınıfa geçiş şartları
 • İşletmelerde açılış ve açılış bildirimleri (örnek açılış işlemleri)
 • Maliyeye açılış, adres değişikliği bildirimi Kapanış İşlemleri  ve uygulamalar
 • SSK açılış bildirimi ve uygulamalar
 • Bağ-kur açılış bildirim ve uygulamalar

GENEL MUHASEBE KURSU -  TİCARİ ŞİRKETLER VE TANIMLARI

 • Şirketlerin türleri
 • Şahıs şirketleri tanımı Oda kayıt işlemleri ve uygulamaları
 • Komandit şirket
 • Kollektif şirket
 • Sermaye şirketleri
 • Limited şirket (tanımı ve kuruluş özellikleri) Oda kayıt işlemleri ve uygulamaları
 • Anonim şirket (tanımı ve kuruluş özellikleri) Oda kayıt işlemleri ve uygulamaları
 • Sermayesi paylara bölünmüş komandite şirket (tanımı ve kuruluş özellikleri)
GENEL MUHASEBE KURSU - MUHASEBEDE TEMEL BELGELER :
 • Fatura
 • İrsaliye
 • İrsaliyeli Fatura
 • Perakende Satı Fişleri
 • Gider Pusulası
 • Müstahsil Makbuzu
 • Serbest Meslek Makbuzları
 • Tahsilat Makbuzu
 • Tediye Makbuzu
 • Ücret bodrosu hesal panışı
 •  Diğer Belgeler

 GENEL MUHASEBE KURSU - TİCARİ DEFTER

1.4.1. Birinci Sınıf Tacirin Tutması Gereken Defterler (VUK md. 177)

 • Yevmiye defteri (Günlük defter)  tanımı ve  özellikleri
 • Defter-i Kebir (Büyük defter) tanımı ve  özellikleri
 • Envanter defteri tanımı ve  özellikleri

İkinci Sınıf Tacirlerin Tutması Gereken Defterler (VUK md. 178)

 • İşletme Hesabı Defteri tanımı ve  özellikleri

Serbest Meslek Erbabının Tutması Gereken Defterler

 • Serbest meslek kazanç defteri tanımı ve  özellikleri

GENEL MUHASEBE KURSU - BEYANNAME VE BİLDİRGELER

 • Kdv beyannamesi (düzenlenmesi, tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • Muhtasar beyanname (düzenlenmesi,tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • Geçici Vergi Beyannamesi (düzenlenmesi,tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • Gelir Vergisi Beyannamesi(düzenlenmesi,tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi(düzenlenmesi,tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • BA ve BS bildirgeleri
 • SSK işyeri bildirgesi (düzenlenmesi ve bildirimi)
 • Sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi (düzenlemesi ve bildirimi)
 • Sigortalı hizmet ve prim belgesi (düzenlenmesi,tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)

GENEL MUHASEBE KURSU - SGK İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 • SSK işyeri bildirgesi (düzenlenmesi ve bildirimi)
 • Sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi (düzenlemesi ve bildirimi)
 • Sigortalı hizmet ve prim belgesi (düzenlenmesi,tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • Bordro hesaplama
 • Fazla mesai ve prim  hesaplama
 • Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama
GENEL MUHASEBE KURSU - MALİ TABLOLAR :
 • Bilançonun Tanımı
 • Bilanço Düzenleme Kuralları
 • Bilançonun Biçimsel Yapısı
 • Varlıklar ; dönen ve duran varlıklar 
 • Kaynaklar: kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ile öz kaynaklar
 • Bilanço İlkeleri ; Varlıklara ilişkin ilkeler , Yabancı Kaynaklara ilişkin ilkeler, Öz kaynaklara ilişkin ilkeler
 • Gelir Tablosu Tanımı ; Gelir Tablosu Düzenleme Kuralları, Gelir Tablosunun Biçimsel Yapısı; Gelir Tablosu ilkeleri
 • Satışların Maliyet Tablosu
 • Fon Akım Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Kar Dağıtım Tablosu
 • Öz Kaynaklar Değişim Tabloları

GENEL MUHASEBE KURSU - Tekdüzen Hesap Planı

Aktif Hesaplar

1 Dönen Varlıklar;

 • 10 Hazır Değerler
 • 11 Menkul Kıymetler
 • 12 Ticari Alacaklar
 • 13 Diğer Alacaklar
 • 15 Stoklar
 • 17 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
 • 18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
 • 19 Diğer Dönen Varlıklar

2 Duran Varlıklar,

 • 22 Ticari Alacaklar,
 • 23 Diğer Alacaklar,
 • 24 Mali Duran Varlıklar,
 • 25 Maddi Duran Varlıklar,
 • 26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar,
 • 27 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar,
 • 28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
 • 29 Diğer Duran Varlıklar.
3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
 • 30 Mali Borçlar
 • 32 Ticari Borçlar
 • 33 Diğer Borçlar
 • 34 Alınan Avanslar
 • 35 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
 • 36 Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
 • 37 Borç Ve Gider KarĢılıkları
 • 38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
 • 39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar şeklinde Bölümlenir.
4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar,
 • 40 Mali Borçlar,
 • 42 Ticari Borçlar,
 • 43 Diğer Borçlar,
 • 44 Alınan Avanslar,
 • 47 Borç ve Gider Karşılıkları,
 • 48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları ile
 • 49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

5 ÖZKAYNAKLAR

 • 50 ÖdenmiĢ Sermaye
 • 52 Sermaye Yedekleri,
 • 54 Kar Yedekleri,
 • 57 GeçmiĢ Yıllar Karları,
 • 58 GeçmiĢ Yıllar Zararları ve
 • 59 Dönem Net Karı (Zararı)

6 Gelir Tablosu Hesapları

 • 60  BRÜT SATIŞLAR
 • 61 SATIS İNDİRİMLERİ (-)
 • 62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
 • 63 FAALİYET GİDERLERİ (-)
 • 64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
 • 65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
 • 66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
 • 67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
 • 68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
 • 69 DÖNEM NET KARI (ZARARI)

7 MALİYET HESAPLARI

 • 70 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
  (Maliyet muhasebesinin genel muhasebeden bağımsız çalışması durumunda bu grup çalıştırılır.)
 • 71 Direkt İlkmadde Ve Malzeme Giderleri
 • 72 Direkt İşçilik Giderleri
 • 73 Genel Üretim Giderleri
 • 74 Hizmet Üretim Maliyeti
 • 75 Araştırma Geliştirme Giderleri
 • 76 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
 • 77 Genel Yönetim Giderleri
 • 78 Finansman Giderleri
 • 79

Genel Muhasebe Kursu - Yıl sonu hesapları

Avrupa Yakası Genel Muhasebe Kursları Sonunda Alınabilecek Sertifikalar
 • Genel Muhasebe Kursu BT Başarı Sertifikası

Avrupa Yakası Genel Muhasebe Kursları Öğrenci Yorumları ( 9 )

YORUM EKLEME FORMU

Ne yapmak istiyorsunuz?

Öğrenci Ad Soyad

Email Adresi

Telefon

Cinsiyet
Bay
Bayan

Yorum

Onay Kodu
2970

ÖMER ÇAKIR

Avrupa Yakası Genel Muhasebe KurslarıKurs çok verimli geçti. Bunun nedenlerini sıralayacak olursam;
Hocamızın özverili gayreti ve muhasebe ders dışı vermiş olduğu ekstra bilgiler. Hocamız ve kursunuzdan çok memnun kaldım. İlerde başka kurslara da katılmak için kursunuzu tanımaktan dolayı çok mutluyum, çok teşekkürler.

AZRA HAS

Avrupa Yakası Genel Muhasebe KurslarıMuhasebenin mantığını daha iyi kavradım. Bir işlemi yaparken daha kolay bir şekilde yapabiliyorum. Kursa başlamadan önce muhasebede yapılan işlemlerde çok fazla kafamda soru işaretleri oluyordu. Kurs sayesinde eksikliklerimi kapatmış oldum. Hocama teşekkür ederim.

ÖZGÜL ERBAY

Avrupa Yakası Genel Muhasebe KurslarıMuhasebenin çok detayını bilmeyen bir kişi olarak verilen eğitimden, ilgi ve alakadan gayet memnun kaldım. Buraya ilk Bilgisayar İşletmenliği kursuyla başlayıp Genel muhasebeye kadar ilerledim. Ben her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki araştırıp sizleri buldum.
ELİF GÜLER
Avrupa Yakası Genel Muhasebe KurslarıKöklü ve oturmuş bir kurum olarak tercih ettiğim Bilgi Eğitim tercihimi doğru olarak kullandığımı tarafımca ispatladı. Müşteri memnuniyetiniz eğitim ve iş disiplin ciddiyetiniz gerçekten onure edilecek durumda. Eğitimden ve insan ilişkilerinden ve bunu bir arada sağlıklı eğlenceli ve öğretici duruma sokan Tevfik hocamıza da teşekkür ederiz..

YILDIZ GÜLMEZ

Avrupa Yakası Genel Muhasebe KurslarıKurumunuzda 14.11.2016 tarihinden itibaren almış olduğum Genel Muhasebe kursunu tamamlamış bulunmaktayım. Derslerde geçen keyifli zamanlarla birlikte eksik kaldığım muhasebe bilgilerimi tamamladığımı düşünüyorum. Tevfik hocanın ılımlı anlayışlı yaklaşımı ve kursunuzun sıcak ortamı için tüm herkese teşekkürlerimi sunar, ileride mesleğimle ilgili çok güzel başarılara imza atacağım için katkılarınıza minnettarım.

GİZEM ÖTEN

Avrupa Yakası Genel Muhasebe KurslarıSayın Bil Eğitim Teknolojileri Kursu yetkilisine,
Katılmış bulunduğum Genel Muhasebe kursundan memnun kalmış bulunmaktayım. Kurumun bizlere olan ilgisinden Tevfik hocanın anlatışından ve ilgisinden dolayı teşekkür ederiz. Bil Eğitim Teknoloji kursunu ihtiyacı olan arkadaşlarımıza da tavsiyede bulunacağım.

HİLMİ DİŞLİ

Avrupa Yakası Genel Muhasebe KurslarıMayıs-Ağustos 2016 döneminde kursunuzda katılmış olduğum Genel Muhasebe dersi hocası Sn.Tevfik Emin Emiroğlu’nun ders işleyişi, konuya hakimiyeti ve uygulamalı ders anlatımı, bizlerle olan iletişimi ve 7/24 sabırla sorduğumuz her soruya cevabı; ve kursunuzun üzerimizde bıraktığı aile ortamına rağmen profesyonel yönetimi ve ilgisi bu kursu seçmekte ne kadar doğru bir tercih yaptığımı gösterdi. Kursunuza ve Tevfik hocama bana kattıklarından dolayı teşekkür ederim..
Demet KOL
Avrupa Yakası Genel Muhasebe KurslarıBoğaziçi Üniversitesi Muhasebe yetkilisiyim. Kurumun adresini internetten buldum. Bil Eğitim Merkezinde hem Bilgisayarlı Muhasebe kursu hem de Genel Muhasebe Kursu aldım. Benim için her iki kurs da çok başarılı ve faydalı oldu. Konu anlatımı ders ortamı ve hocalarımın ilgisinden memnun kaldım. Bil Eğitim Merkezine teşekkür ederim..

Sefa YILDIZ

Avrupa Yakası Genel Muhasebe KurslarıMuhasebe ile ilgili bilgilerimi pekiştirmek ve kendimi geliştirmek adına geldiğim Bilegitim Genel Muhasebe kursunda gayet samimi ve içten şekilde davranan hocamıza çok teşekkür ederim.Bu kısa zamanda çok şey öğrendim. Eta konusunda genel bir bilgi sahibi oldum. Herkese çok teşekkür ederim..

Avrupa Yakası Genel Muhasebe Kursları Eğitim Etiketleri

Yukarı