Autocad Kursları, AutoCad Kursu Eğitimi

CAD KURSU

Cad Kursuna kimler katılabilir?

Autocad Kursları; Makina, İnşaat, Harita, Elektrik, Elektronik, Tekstil Mühendisleri ve Teknikerleri, İç Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Teknik çizim işi ile uğraşan herkes içindir.

Cad Kursu size ne kazandırır?

Kursiyerlerimiz autocad kursu 'nu alarak Autocad programını tüm detayları ile öğrenmiş olacaklardır. Bu sayede makine, inşaat, mimarlık, mobilaye, peyzaj ve diğer sektörlerdeki tüm teknik çizimleri 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak hızlı ve doğru bir şekilde çizebilir düzeye ulaşır.

Cad Kursu Kurs Başlama Tarihleri

KURS ADI BAŞLAMA TARİHİ GÜN VE SAATLER BİLGİ AL
Cad Kursu Eğitimi 09 Ekim 2023 Örgün veya Uzaktan Canlı Online Eğitim
Haftaiçi Gündüz
Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe 12:00-15:00
Bilgi için tıklayınız
Cad Kursu Eğitimi 16 Ekim 2023 Örgün veya Uzaktan Canlı Online Eğitim
Haftaiçi Akşam
Pazartesi-Çarşamba 18:30-21:30
Bilgi için tıklayınız
Cad Kursu Eğitimi 28 Ekim 2023 Örgün veya Uzaktan Canlı Online Eğitim
Hafta sonu Gündüz
Cumartesi-Pazar 12:00-15:00
Bilgi için tıklayınız

Cad Kursu Eğitim İçeriği

1. Bölüm ( Draw- Çizim Komutları)

 • Autocad 2016 de arayüz tipini değiştirmek (Drafting-3D Basic-3D Modelling) ve Drafting Annation arayüzünün  genel olarak tanıtımı
 • Autocad kursu’nda arayüzdeki Panel  ve Tabların gizlenmesi ve ekrana getirilmesinin öğrenilmesi
 • Line ( çizgi) komutu ile serbest çizgi çizme ve çizilen çizgilerin silinmesi uygulamaları, ekrana farenin ortasındaki scroll (kaydırma) tuşu ile yakınlaşma-uzaklaşma ve kaydırma işlemleri
 • Autocad de mutlak koordinant sistemi kullanarak çizgi çizme kursları
 • Bağıl koordinat sistemi kullanarak çizgi çizme kursu
 • Polar(Açı) sistemi ile  ölçülü çizgiler çizme eğitimi
 • Polyline ile çoklu çizgi oluşturma
 • Ray komutu ile ışın oluşturma
 • Construction Line(İnşa çizgisi) ile iki taraftan sonsuza giden çizgiler oluşturma
 • Autocad projelerinde kullanacağımız Rectangle ( Dikdörtgen ), Circle (Çember) , Arc(Yay),  Ploygon (Çokgen) ve Ellipse (Elips) nesnelerinin uygulamalı çizilmesi
 • Autocad kursu içeriğimizde bulunan Point(Nokta), Donut (Halka), Divide(Bölme) ve Measure( Mesafeli Bölme) komutlarının uygulamalı kullanımı
 • Durum çubuğunda bulunan Grid, Snap, Ortho, Polar Tracking, Object Snap Tracking, Object Snap çizim modlarının her birinin fonkisyonlarının anlatılması

2. Bölüm (Modify- Düzenleme Komutları)

 • Modify Tab’ında yer alan Erase (Silme) komutu ve buna bağlı olarak Autocad Eğitimi’nde gerekli olan Select Objects (Nesne Seçme Yöntemleri)  nin gösterilmesi
 • Autocad Kursları’nda anlatılması gereken Standard Düzenleme Araçları: Trim(Budama), Extend(Uzatma), Move ( Taşıma), Copy( Kopyalama),Rotate (Döndürme), Mirror(Aynalama), Scale(Ölçeklendirme), Stretch( Esnetme), Offset (Paralel Kopya )
 • İleri seviye Düzenleme Araçları :Lengthen (Uzunluk değiştirme), Edit Polyline(Çizgileri Bütünleştirme), Align (Hizalama), Break(Kırma), Break At Point (Çizgi Bölme), Join(Çizgileri Birleştirme), Boundary (Kapalı alanın içine tıklayıp bütün çizgi oluşturur.)

3.Bölüm ( Layers - Katmanlar ile İlgili Araçlar)

 • Autocad eğitimleri ‘nde önemli bir konu olan Layers (Katmanlar) konusu
 •  Layer Properties penceresini kullanarak New Layer (Katman oluşturma)
 •  Delete Layer (Katman Silme)
 • Layer On/Off ( Katmanları açma-kapama), Freeze/Thaw( Katmanları dondurma ve çözme),  Lock /Unlock (katmanları kilitleme ve kilidini açma)
 • Layer Previous (Katman larla ilgili işlemlerin geri alınması), Make Object  Layers( Bir nesnenin katmanını aktif yapma)

4.Bölüm (Annotation - Ekstra Açıklama Komutları )

 • AutoCad kursu’nda Projelere yazı ekleme (Single Line Text –Tek Satırlı Yazı) ve Multiline Text (Çok Satırlı Yazı)
 • Autocad kurs içeriğine göre Yeni yazı stilleri oluşturma, yazılan yazıların stlini değiştirme işlemleri
 • Dimension ( Ölçülendirme teknikleri) Autocad eğitimi’nde yaptığımız Mimari Plan ve Görünüş uygulamalarımızın Dimensions (Ölçülendirme) komutları ile boyutlandırılması. Linear(Doğrusal) ölçülendirme, Aligned (Hizalı ) Ölçülendirme),  Angular ( Açı )ölçülendirme, Arc Length (Yay uzunluğu) ölçülendirme,  Radius( Yarıçap ) Ölçülendirme, Daimeter (Çap) ölçülendirme, Ordinante (Koordinant) Ölçülendirme.
 • Ayrıca Baseline ( Bir referansa göre boyutlandırma), Continue (Sürekli) ölçülendirme tekniklerinin anlatımı.
 • Dimension Style (Ölçü Ayarları) nın yapılması ve değiştirilmesi
 • Autocad kursu ' nda projelere Table ( Tablo)  Ekleme ve hücerelere değer girme

5.Bölüm (Block - Blok Komutları )

 • Autocad Eğitimi’nde Create Block (Blok Oluşturma ), Insert  Block (Blok Ekleme)Define Attirubutes ( Bloklara nitelik ekleme)
 • Desing Center ( Autocad programının hazır bloklarının eklenmesi), Write Block (Dosya Olarak Blok Oluşturma), Purge-Block ( oluşturulan blokların silinmesi)
 • Divide (komutu ile Blokların bir eğri boyunca eşit ve düzgün olarak kopyalanması ), Quick Select ( komutu ile bir blok nesnesinden dosyamızda kaç adet  olduğunu buldurma)konularının uygulamalı anlatımı

5.Bölüm (Properties - Nesne özellikleri ile ilgili Komutlar )

 • Oluşturulacak nesnelerin Color (Renk) , Linetype (ÇizgiTipi), Lineweight (Çizgi kalınlığı) nın ayarlanması ve kontrol edilmesi
 • List (Listeleme) komutu ile seçilen nesnelerin özelliklerinin listelenmesi

6.Bölüm (Group - Grup oluşturma ile ilgili Komutlar )

 • AutoCAD Kursu müfredatına yeni eklenen Group (Grup oluşturma), Ungroup (Grubu bozma) konularının işlenmesi
 • Group Edit ( Grupların düzenlenmesi), Grup Selection On /off ( Grupların bütün ve ayrı seçilmesi)
 • Group Manager ( Oluşturulan grupların açılır pencereden yönetilmesi)

7.Bölüm (Utilities  - Genel Komutlar )

 • Autocad programının Utilities ( Araçlar) Panelindeki Distance (Mesafe ölçme),
 • Area(Alan hesaplama), ID point(Nokta Koordinatı ) nı öğrenme komutlarının kullanımı
 • Point Style ( Nokta Stili) komutu ile eklenecek noktaların stilinin ve boyutunun değiştirilmesi

8.Bölüm (Clipboard - Panel Komutlar )

 • Clipboard (Pano) panelindeki Cut-Copy-Paste komutlarını kullanarak farklı Autocad  Kursu Projeleri arasında çizimleri taşıma – kopyalama işlemleri
 • Match Properties komutu ile bir nesnenin özelliklerinin diğerine aktarılması
 • Autocad çizimlerinin çıktı Plot komutu ile ölçekli ve ölçeksiz olarak çıktıya hazırlanması

9.Bölüm (3D Modelling - Üç Boyutlu katı Modelleme Komutlar )

 • Autocad Kursu ‘nun ikinci kısmı olan 3 boyutlu katı modelleme için 3D Modelling arayüzüne geçilmesi
 • Hazır katı model oluşturma komutları- Box(Kutu), cylinder(silindir), Cone (Koni), Pyramid(Piramit), Sphere(Küre), Wedge(Takoz), Torus(Üç boyutlu Halka) çizimleri
 • İki boyutlu şekillere 3 boyut kazandıran Autocad komutları  Extude(Derinlik verme), Loft (Kapalı şekilleri birleştirme), Revolve(Çevirerek üç boyut verme), Sweep(Eğriyi yol boyunca katılaştırma) komutları
 • Presspull ( BasÇek ) tekniği ile iki boyutlu nesnelere üç üncü boyut kazandırma ve üç boyutlu nesneleri yüzeylerinden tutup çekerek uzatıp kısaltma
 • PolySolid (Çoklu katı model) komutu ile üç boyutlu duvar vb. modeller oluşturma
 • Katı modellerde düzenleme komutları: Union (Birleştirme), Subtract (Çıkartma) ve İntersect (İki katı modelin birleşim bölgesinden yeni modeller oluşturma)
 • Slice (Katıları kesme), Move Faces( Yüzeyleri taşıyarak esnetme), Extrude Faces(Yüzeyleri uzatma), Taper Faces (Yüzeyleri eğim verme), Color Faces (Yüzeylere farklı renkler verme)
 • 3D Mirror(3 boyutlu Aynalama), 3D Rotate(3D Döndürme), 3D Align(3D hizalama) komutlarının uygulaması
 • Chamfer ve Fillet komutlarının 3 boyutlu modellerde kullanımı
 • Autocad Kursu sonunda3D Makine ve Endüstriyel Parçaların uygulamalı çizimi
 • Render Sekmesindeki Materials Browser ile çizilen nesnelere malzeme atama
 • Bir Binanın Autocad Kurs uygulaması olarak 3D olarak çizilmesi, ışıklandırılması ve Kameradan görüntülenmesi, Render edilip resim olarak kaydedilmesi

10.Bölüm (Express Tool- Ekstra Araçlar )

 • Arc Aligned Text ( Bir yaya paralel yazı yazma)
 • Auto Number Text ( Rakamları belli sayıdan başlatıp otomatik artırarak yazdrma)
 • Herhangi bir nedenle program kapanır ya da donarsa autosave dosyalarından çalışmalarımızı nasıl kurtarabiliriz.
Cad Kursu Sonunda Alınabilecek Sertifikalar

 • Autocad Kursu Autodesk Sertikası
 • Autocad Kursu BT Başarı Sertifikası

Cad Kursu Öğrenci Yorumları ( 16 )

YORUM EKLEME FORMU

Ne yapmak istiyorsunuz?

Öğrenci Ad Soyad

Email Adresi

Telefon

Cinsiyet
Erkek
Kadın

Yorum

Onay Kodu
d0f0

Lemiye Süzer

Cad KursuKursunuz, hijyen ve kaliteden ödün vermeyen bir müessese. Burada kaliteli bir eğitim aldığım için çok mutluyum. Çalışanların ve eğitimcilerin samimiyeti özellikle Autocad hocamızın bize olan yaklaşımından çok memnun kaldığımı belirterek başarılarınızın devamını diliyorum.

İ.BURAK KARABAĞ

Cad KursuKursa gelmeden önce çekincelerim vardı öğrenip öğrenmeme hakkında. Ama hoca sayesinde kendimden emin bir şekilde Autocad’i öğrendim. Başka bir alanda eğitim almak istesem ilk adresim bu Bilegitim olacaktır. Bu aile ortamını ve bu kadar güzel zaman geçirmemizi sağlayan herkese teşekkür ederim. Hayatımın yön alışında buranın yeri her zaman farklı olacaktır. Her şey için çok teşekkür ederim.

Işıl D.

Cad KursuOkulumu bitirdikten sonra, istanbul anadolu yakası'nda Autocad Kursu aradım, ancak içime sinen ve beni tatmin eden bir yer bulamadım, ondan dolayı Mecidiyeköy'de Bilgi Eğitim'e kayıt oldum. Hocamızdan aldığım Autocad Kursu'ndan çok memnun kaldım. Gerek eğitmenimiz gerekse diğer çalışanlar yeterince ilgili ve bilgililer.Aldığım kurs eğitimi, mesleğimle doğru orantıda ve yeterlidir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
FERHAT ÖZCAN
Cad KursuKursa başlamadan önce aklımda soru işaretleri vardı. Fakat kursa başladıktan sonra bu soru işaretleri yavaş yavaş ortadan kalktı. Gerçekten çok verimli bir kurs dönemi geçirdim. Autocad hakkında çok şey öğrendim. Çok zevkli bir program olduğunu keşfettim. Kurs ortamında çok keyifliydi.

YUSUF KARAGÖZ

Cad KursuAutocad kursu hocamız hakkında iyi bir eğitim aldığımı savunuyorum. 22 Ocak’da başlayan ve 22 Şubat’da biten kurs 1 aylık süreçte hiçbir şey bilmediğim ve alakam olmadığı halde birçok şey öğrendim Autocad programını artık biliyorum ve rahatça kullanabiliyorum. Hocamızın güzel anlatımıyla sürekli tekrar ettirmemize rağmen sabırlı oluşu ve güler yüzle verdiği eğitim için kendisine çok teşekkür ediyorum.

TUĞÇE AYAN

Cad KursuKursa geldiğimde sıfırdım. Son günüm kursta ve verilen eğitim çok iyiydi. Autocad’de okulda yapılanlardan fazlasını öğrendim. Artık Autocad biliyorum ve çok mutluyum. Meltem hocama bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Autocad’e çok zor gözüyle bakıyordum kursa başlamadan önce ama kursa geldim, öğrendim ve istediklerimi yapabiliyorum.

SALİH EROĞLU

Cad KursuKursa başladığımda Autocad konusunda çok tedirgindim. Acaba öğrenebilirmiyim diye. Fakat kursun sınıflarının düzenli olması ortamın sıcak olması benim kursa olumlu bakmamı sağladı. En önemlisi de kurs hocamın Meltem Atal olması sabırlı güler yüzlü ve istekli ders anlatımı sayesine zevkli bir kurs süresi geçirmemizi sağladı. Autocad kursu için doğru yere gelmişim. Meltem hocam size çok teşekkür ediyorum.
EMRE SOYAK
Cad KursuAraştırmalar sonucu en iyi eğitim verilen yer olarak bütün oklar Bil eğitim merkezini gösterdi. Meltem hocamızın sabırlı istikrarlı ve eğlenceli anlatımıyla da kursa gelip bir şeyler öğrenmek için can atıyorduk. Her şey mükemmeldi. Fazla yazmayı da beceremem uzun lafın kısası hocamıza çok teşekkür ederim. Emeklerini boşa çıkartmayacağım inşallah. Hakkınızı helal edin hocam..

RECEP DEMİR

Cad KursuGerçekten öğrencilerine değer veren ve sorunlarına anlık çözüm yaratan bir kurs diyebilirim. Profesyonel eğitmen kadrosu ile öğretme garantisi verdikleri için Autocad öğrenmeyi veya bildiklerini geliştirmek isteyenler için şiddetle tavsiye ederim. Katılım sağladığım için hiç pişman değilim, teşekkürler Bil Eğitim Kursu..

BARAN DENİZ

Cad KursuAutocad Eğitimine severek ve isteyerek başladım. Derslere başladığımızda Meltem hocamızın öğrencilerine karşı sıcaklığı davranışları beni daha da teşvik etti. Her neyse daha yardımcı oldu. Her konuyu unutamayacağımız şekilde anlattığı için evde rahatlıkla çalışıyoruz. Haftaya son olduğu için biraz üzücü hocamızı ve buradaki herkesi özleyeceğime eminim. Burayı tercih ettiğim için çok mutluyum Meltem hocayla ders işlemekte ayrı güzel Hocamızı çok seviyorum..

Tuğba TÜKENMEZ

Cad KursuAutocad kursunu çok verimli ve güzel bir şekilde programı öğrenerek bitirdim. Hakkı hocamızın derslerdeki anlatımı ile güzel bir kurs süresi geçirdiğimi düşünüyorum. Çalışanların ilgi ve samimiyetini de söylemeden geçemem. Bil Eğitim Autocad Kursundan memnun kaldığım için farklı programları tercih edeceğimi ve burada yeni eğitimler alacağımı söyleyebilirim.
Hande TOPÇU
Cad KursuBil Eğitim Autocad kursunu önce merkezi yer olmasından dolayı seçtim. Geldikten sonra buradaki çalışanların güler yüzlü karşılayışı, Hakkı hocanın derste donanımlı anlatması beni çok memnun etti. Autocad Kursundan sonra da 3D Max kursuna gelmeyi düşünüyorum.

Buse ŞAŞMAZ

Cad KursuAutocad Eğitimimi almış olduğum Bil Eğitim Merkezi gayet iyiydi ve kursun konumu çok merkezi bir yerde olduğu için gelip gitmek açısından da rahattı ve hocamız gayet ayrıntılı bir şekilde dersleri anlattı.

Onur Çayan YAMAN

Cad KursuAldığımız Autocad Kursunu başarılı bir şekilde bitirdik. Bizimle ilgilenen Hocalarımıza çok teşekkür ederim. Kendi adıma derslerin çok güzel bir şekilde anlatıldığını düşünüyorum. Bil Eğitim gerçekten övüldüğü kadar iyi bir kursmuş. Teşekkürler Bil Eğitim..

İnanç GÜNDOĞDU

Cad KursuBil Eğitim Autocad Kursu gayet sağlıklı ve etkili bir eğitim oldu. Bize yardımcı olan Hocamıza ve emeği geçen diğer arkadaşlara teşekkür ederim..
Feyyaz KAYHANTÜRK
Cad KursuAutoCAD kursunda programı detaylı,anlaşılır ve ilgili bir şekilde anlattığı için HAKKI hocaya teşekkür ederim.

Cad Kursu Eğitim Etiketleri

Yukarı