Php Aritmetiksel İşlemciler

<?php
/*
PHP de işlem önceliğini belirlemek için parantez kullanmak gerekir. Özellikle artimetiksel işlemcilerde parantez kullanılmaz ise Çarpma, Bölme, Toplama ve çıkarma sırasına göre işem yapar. 
*/ 
 
$x = 20;
$y = 6;
 
 
// + : Toplama işemine karşılık gelir.  
// İŞLEMİN TOPLAMA OLARAK SONUCU
// echo "$a + $b = $toplam <br>";
 
$toplam = $x + $y;
echo $x." + ".$y." = ".$toplam."<br>";
 
// - : Çıkarma işlemine karşılık gelir. 
// İŞLEMİN ÇIKARMA OLARAK SONUCU
$cikar = $x - $y;
echo $x." - ".$y." = ".$cikar."<br>";
 
// * : Çarpma işlemine karşılık gelir.
// İŞLEMİN ÇARPMA OLARAK SONUCU
$carp = $x * $y;
echo $x." * ".$y." = ".$carp."<br>";
 
// / : Bölme işlemine karşılık gelir.
// İŞLEMİN BÖLME OLARAK SONUCU
$bol = $x / $y;
echo $x . " / ".$y." = ".$bol."<br>";
 
// % : Bölümünden kalanı bulur. Yani modülüs (mod) alır. 
// Modülüs : Bir sayının başka bir sayıya bölümünden kalan sayısa modülüs denir.
// İŞLEMİN MOD OLARAK SONUCU
$mod = $x % $y;
echo $x." % ".$y." = ".$mod."<br>";
 
 
// İşlem Öncelikleri Parantezler ile belirtilmelidir. Parantez kullanılmaz ise sonuçlar yanlış çıkabilir. 
$x=40;
$y=10;
$z=4;
$c=5;
$d=2;
 
$sonuc1 = $x + $y * $z / $c - $d;
echo $sonuc1."<br>";
 
 
$sonuc2 = ((($x + $y) * $z) / $c) - $d;
echo $sonuc2."<br>";
 
?>

Yukarı