Php ile Formdan bilgi Çekmek

<?php
/*
FORM ELEMANLARI
 
Form tasarlarken önce insert - form ile bir forma alanı açıp sonra tasarım yapılmalıdır. Çünkü FORM açtığımız zaman formun METHOD ve ACTİON özellikleri tanımlanır. Çünkü her formun bir method ve action ı olmalıdır. 
 
Method POST veya GET olur. Fakat tüm önemli bilgiler, üyelik bilgileri, kredi kart bilgileri POST methodu ile gönderilmelidir. Çünkü POST methodu bilgileri gizli bir alandan (http header) gönderir , sınırsız bilgi gönderir. Biz formlarda POST methodunu kullanacağız. Formdan bilgileri çekebilmek için her form elemanına bir name (isim), değişken vermeliyiz.
 
POST ile gönderilen bilgiler $_POST["degisken_adi"]  veya $_REQUEST["degisken_adi"] ile çekilir. 
 
Formun action ı butona basıldığı zaman açılacak oan sayfayı, bilgilerin gönderileceği sayfayı tanımlar. Action boş ise sayfa kendine actionlanır.
 
 
*/
 
error_reporting(0);
 
// Formdan bilgileri $_POST["  "]  ile çek.
 
$ad_soyad            = $_POST["ad_soyad"];
$email_adresi      = $_POST["email_adresi"];
$parola                  = $_POST["parola"];
$cinsiyet                = $_POST["cinsiyet"];
$hobi                      = $_POST["hobi"];
$egitim_durumu   = $_POST["egitim_durumu"];
$adres                    = $_REQUEST["adres"]; // $_POST yerine $_REQUEST de kullanılabilir.
 
echo "Ad Soyad : ".$ad_soyad."<br> Email Adresi : ".$email_adresi."<br>";
 
?>

Yukarı