Php dizi değişkenler

<?php
/*
DİZİ DEĞİŞKENLER
 
Birden fazla değer alabilen değişkenlere dizi değişkenler denir. Tek boyutlu ve çok boyutlu olmak üzere ikiye ayrılır. 
- Üyeler : Hikmet , Mustafa , Nadir, Alper - sadece isimleri varsa tek boyutlu
- İsmi, Kullanıcı ismi, Parola, Meslek, Cinsiyet gibi birden fazla veriye sahip ise de çok boyutlu dizidir. 
 
Diziler array ile tanımlanır. Dizilerin içindeki her bir elemana indis denir. Dizinin ilk elemanın indiz değeri 0 (sıfırdır).
 
Dizilerin içerikleri indisleri ile birlikte ekrana dökmek için 
 
print_r(değişkken
 
kullanılır. print_r görmek içindir. İşlem yapmak için değildir.
 
Dizilerin eleman sayısını count bulur.
 
*/
 
// TEK BOYUTLU DİZİLER
 
// print_r($sinif);
 
 
$sinif = array ("Yücel","Evren","Uğur");
 
echo $sinif[0]."<br>";
echo $sinif[1]."<br>";
echo $sinif[2]."<br>";
 
echo "Sınıfta ".count($sinif)." kişi var <br>";
 
print_r ($sinif);
 
echo "<br>";
 
 
 
// İNDİS İLE DİZİ TANIMLAMA : Herkes İsim Yaş Memleket bilgilerini dizinin indisi olarak tanımlayıp diziyi kullanarak Ekrana Ad: değeri , Yaş: Değeri Memleket : Değeri tek echo ile yazdırsın. 
 
$veri = array ("Yücel AYDIN",18,"Giresun");
 
echo "Ad Soyad : ".$veri[0]."<br> Yaş : ".$veri[1]."<br> Memleket : ".$veri[2]."<br>";
 
 
 // İNDİS YERİNE NAME KULLANARAK DİZİ TANIMLAMAK : Herkes İsim Yaş Memleket bilgilerini dizinin indisi yerine name verip tanımlasın. Diziyi kullanarak Ekrana Ad: değeri , Yaş: Değeri Memleket : Değeri tek echo ile yazdırsın. 
 
$veri = array ("ad_soyad"=>"Yücel AYDIN","yas"=>18,"sehir"=>"Giresun");
 
echo "Ad Soyad : ".$veri["ad_soyad"]."<br> Yaş : ".$veri["yas"]."<br> Memleket : ".$veri["sehir"]."<br>";
 
 
// ÇOK BOYUTLU DİZİLER 
 
// İndis Numarası kullan
$sinif = array (
           array("Yücel",18,"Giresun"),
           array("Evren",25,"Ankara"),
           array("Uğur",26,"Tunceli")
);
 
// Soru 1: Uğur'un Memleketini yazdırın.
echo $sinif[2][2]."<br>";
 
 
// İndis yerine Name kullan
$sinif = array (
           array("isim"=>"Yücel","yas"=>18,"sehir"=>"Giresun"),
           array("isim"=>"Evren","yas"=>25,"sehir"=>"Ankara"),
           array("isim"=>"Uğur","yas"=>26,"sehir"=>"Tunceli")
);
 
// Soru 1: Evrenin Memleketini yazdırın.
echo $sinif[1]["sehir"]."<br>";
 
// Soru 2: uğurun yaşı
echo $sinif[2]["yas"]."<br>";
 
 
?>

Yukarı