CSS Border ve Padding kısa kullanımı

Margin ve paddingler de normal tanımlama şöyledir:
 
:::css
margin-top: 10px;
margin-right: 5px;
margin-bottom: 20px;
margin-left: 15px;
kıslatılmış hali:
 
:::css
margin: 10px 5px 20px 15px;
Burada öznitelikler üstten başlayarak saat yönünde devam eder. Aşağıda çeşitli kısaltma yöntemleri birlikte verilmiştir:
 
4 Değer: (margin: 20px 15px 10px 5px;) birinci - üst, ikinci - sağ, üçüncü - alt, dördüncü - sol.
 
3 Değer: (margin: 20px 15px 10px;) birinci - üst, ikinci - sol ve sağ, üçüncü - alt. 2 Değer:(margin: 20px 15px;) birinci - üst ve alt, ikinci - sol ve sağ. 1 Değer: (margin: 10px;) birinci - üst, sağ, alt ve sol
 

Yukarı