CSS Border komutunun kısa kullanımı

Kenarklık tanımlamalarında her özellik için bir tanımlama yapılır. örnek olarak bir elementin üst kenarına atama yapmak için:
 
:::css
border-top-width: 2px;
border-top-style: dashed;
border-top-color: #f00;
Kısaltırsak:
 
:::css
border-top: 2px dashed #f00;
Bu özellikleri tüm kenarlara uygulmak için:
 
:::css
border: 2px dashed #f00;

Yukarı