Sınıf (Class) Seçicisi ve Kullanımı

Sınıf (Class) Seçicisi

Sınıf seçicileri birden fazla ögeye uygulanabilir ve birden fazla kullanılabilir. Sınıf seçicilerde seçici adının öncesine "." (nokta) işareti konulmalıdır. 

Örnek :kirmizi adında bir  sınıf seçicisi oluşturularak, yazının biçimi kalın ve  rengi kırmızı olan özellikler verilmiştir.

<html>

<head>

<title>Css Örnekleri</title>

 

<style type="text/css">

.kirmizi {

             color:#ff0000;

             font-weight:bold;

}

</style>

</head>

<body>

<p class="kirmizi"> Burası kirmizi sitili ile biçimlendirildi </p>

<h1 class="kirmizi"> Burası kirmizi sitili ile biçimlendirildi </h1>

</body>

</html>

Görüldüğü üzere iki farklı öge için (p ve h1) aynı sınıf (class) seçicisini uygulamış olduk. Aynı şekilde bu stili herhangi bir ögenin sınıf (class) özniteliğine atayarak defalarca kullanabiliriz. Bu sebeple bu tür seçiciler çoğul seçici olarak da adlandırılır.

Yukarı