Php Açıklama Satırı Eklemek

echo "PHP de Açıklama satırı tanımlamak";
 
// Php de 3 Farklı şekilde açıklama satırı tanımlanır.
// Tek satır için
# Tek satır için
 
/*
Çok satır için 
Uzun açıklama 
tanımlamak 
için 
kullanılır
*/

Yukarı