Muhasebe Kursu Eta V8 SQL Logo Go 3 Kursu Eğitimi

MUHASEBE (Eta V.8 SQL, Logo Lks Go 3) KURSU

Muhasebe Kursuna kimler katılabilir?

Muhasebe Kursu; Bir meslek sahibi olmak isteyenler, muhasebe eğitimini almış-almamış, kendini muhasebe alanında geliştirmek isteyen herkes içindir.

Muhasebe Kursu size ne kazandırır?

Kursiyerlerimiz Bilgisayarlı Muhasebe Kursunu alarak Eta ve Logo programları ile işletmelerin finansal açıdan şu anki durumlarının tespit edilmesi ve gelecekteki faaliyetlerinin planlanması için gereken bilgi ve raporların hazırlanmasını yapabileceklerdir. Maliyet, pazarlama, satış gibi temel departmanlara gerekli bilgi akışını sağlayabilir duruma geleceklerdir.

Muhasebe Kursu Kurs Başlama Tarihleri

KURS ADI BAŞLAMA TARİHİ GÜN VE SAATLER BİLGİ AL
Muhasebe Kursu Eğitimi 22 Temmuz 2024 Örgün veya Uzaktan Canlı Online Eğitim
Haftaiçi Sabah
Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe 09:00-12:00
Bilgi için tıklayınız
Muhasebe Kursu Eğitimi 12 Ağustos 2024 Örgün veya Uzaktan Canlı Online Eğitim
Haftaiçi Gündüz
Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe 15:00-18:00
Bilgi için tıklayınız
Muhasebe Kursu Eğitimi 30 Temmuz 2024 Örgün veya Uzaktan Canlı Online Eğitim
Haftaiçi Akşam
Salı-Perşembe 18:30-21:30
Bilgi için tıklayınız
Muhasebe Kursu Eğitimi 31 Ağustos 2024 Örgün veya Uzaktan Canlı Online Eğitim
Hafta sonu Sabah
Cumartesi-Pazar 09:00-12:00
Bilgi için tıklayınız
Muhasebe Kursu Eğitimi 27 Temmuz 2024 Örgün veya Uzaktan Canlı Online Eğitim
Hafta sonu Gündüz
Cumartesi-Pazar 15:00-18:00
Bilgi için tıklayınız

Muhasebe Kursu Eğitim İçeriği

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Eta V.8 SQL Kursu Logo Go 3 kursu içerisinde Temel Muhasebe Bilgileri, Eta V.8 SQL ve Logo Go 3 programlarını öğrenip Muhasebe Büroları veya Şirketlerin Muhasebe departmanlarında çalışabilirsiniz.

BİLGİSAYARLI MUHASEBE TEORİK TEMEL BİLGİLER

 • Muhasebe Kursu Muhasebe Nedir ?
 • Muhasebe'de Tacir ve Tacirin Sınıflandırılması
 • Gerçek Kişi Tacirler (Şahıs Firmaları)
 • Tüzel Kişi Tacirler
 • Muhasebe Kursu Sermaye Şirketleri
 • I.Sınıf Tacirler Hangi Defterleri Tutarlar
 • II. Sınıf Tacirler Hangi Defterleri Tutarlar
 • Tacirlerin Sorumlulukları
 • Ön Muhasebe Kursu Vergi Dairesine Karşı Sorumlulukları
 • SGK ya Karşı Sorumlulukları
 • Ticaret Odasına Karşı Sorumlulukları

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN BELGELER(V.U.K)

 • Sevk İrsaliyesi Nedir ?
 • Muhasebe Kursu Fatura Nedir ?
 • İrsaliyeli Fatura Nedir ?
 • Ön Muhasebe Kursu Gider Pusulası Nedir ?
 • Müstahsil Makbuzu Nedir ?
 • Muhasebe Kursu Serbest Meslek Kazanç Makbuzu Nedir ?
 • Perakende Satış Fişleri Nedir ?
 • Yazar Kasa Fişleri Nedir ?

ŞEKLE TABİ OLMAYAN BELGELER

 • Tahsilat Makbuzu Nedir ?
 • Muhasebe Kursu Tediye Makbuzu Nedir ?
 • Çek Giriş Bordrosu Nedir ?
 • Muhasebe Kursu Senet Giriş Bordrosu Nedir ?
 • Kira Makbuzu Nedir ?
TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN BELGELER (T.T.K)
 • Çek Nedir ?
 • Muhasebe Kursu Senet Nedir ?
 • Poliçe Nedir ?
CARİ HESAP KARTLARI ve CARİ HAREKETLERİ
 • Ön Muhasebe Kursu Teorik olarak Alıcının ve Satıcının Cari Hesap Kartlarını Örnek Ticari Belgeleri kullanarak Cari Hesap Kartlarına Borç veya Alacak olarak işlenmesi
 • Muhasebe Kursu Cari Hesap Mutabakatlarının örneklerle yorumlanması
 • Mutabakat Mektubu Nedir Nasıl Yazılır ?

MUHASEBE KURSU - LOGO GO 3 PROGRAM İÇERİĞİ

GO 3 SİSTEM İŞLETMENİ

 • Logo Go 3 Kursu Firma Tanımları
 • Logo GO Plus Kursu Logo Programında Firma Ekle, Firma Çıkart
 • Firma Tanımlama Sihirbazı

GO 3 STOK MODÜLÜ

 • Logo Go Plus Eğitimi Stok Malzeme Kartlırı
 • Go Plus Kursu Stok Açılış Fişi
 • Malzeme Durum Bilgileri, Stok Envanter Raporu
 • Ön Muhasebe Kursu Logo Go Plus Kursu Stok Malzeme Ekstresi
 • Satılan Ticari Malların Maliyeti
 • Logo Kursu Stok Brüt Satış karı veya Zararı
LOGO GO PLUS CARİ MODÜLÜ
 • Logo Go Plus Eğitimi Cari Kartı
 • Logo Go Kursu Cari Açılış Devir Fişi
 • Cari Bakiye listesi
 • Muhasebe Kursu Logo Go Plus Kursu Cari Hesap Ekstresi
 • Cari Borç Alacak Roporları

LOGO GO 3 İRSALİYE MODÜLÜ

 • Logo Kursu Satınalma İrsaliyesi
 • Logo Go Plus Programında Satış İrsaliyesi
 • İrsaliyelerin Faturalaştırlması
 • Logo Go Plus Programında İrsaliye Roporları

LOGO GO PLUS FATURA MODÜLÜ

 • Logo Go Plus Kursu Satınalma Faturası
 • Toptan Satış Faturası
 • Logo Kursu Logo Programında Satınalma Alış İade Faturası
 • Toptan Satış İade Faturası
 • Muhasebe Kursu Logo Programında İskontolu Mal Alış Faturası
 • İskontolu Mal Satış Faturası
 • Ön Muhasebe Kursu Logo Go Plus Programında Fatura Raporları
 • Fatura KDV Raporları

LOGO GO 3 ÇEK -SENET MODÜLÜ

 • Logo Go 3 Eğitimi Müşteri Çek Giriş Bordrosu
 • Müşteri Çek Çıkış (CİRO) Bordrosu
 • Logo Go 3 Müşteri Çek Tahilat işlemleri
 • Logo Kursu Müşteri Senet Giriş Bordrosu
 • Ön Muhasebe Kursu Müşteri Senet Çıkış (CİRO) Bordrosu
 • Muhasebe Kursu Müşteri Senet Tahsil Bordrosu
 • Logo Programında Müşteri çek Raporları
 • Müşteri Senet Raporları
 • Muhasebe Kursu Firma Çek Giriş Bordrosu
 • Logo Kursu Firma Senet Giriş Bordrosu
 • Firma Çekinin Banka Hesabından Ödenmesi
 • Logo Go 3 Kursu Firma Senedinin Kasa dan Ödenmesi
 • Logo Eğitimi Firma Çek Raporları
 • Firma Senet Raporları
LOGO GO PLUS KASA MODÜLÜ
 • Logo Go Plus Kursu Kasa Kartı ve Kasa Devir işlemleri
 • Kasa Cari Hesap Tahsilat
 • Muhasebe Kursu Go Plus Kasa Cari Hesap Ödeme
 • Logo Eğitimi Kasa dan Bankaya Nakit yatırma
 • Muhasebe Kursu Logo da Kasa dan Bankaya Nakit Çekme
 • Logo Go Plus Kursu Kasa Hareket Raporları
 • Logo Go Kasa Ekstresi

LOGO GO 3 BANKA MODÜLÜ

 • Logo Go Plus Programında Banka Hesap Kartı ve Banka Devir İşlemleri
 • Banka Gelen Havale /EFT İşlemleri
 • Muhasebe Kursu Logo Programında Banka Gönderilen Havale/EFT İşlemleri
 • Banka dan Çek Ödeme işlemleri
 • Banka dan Senet Ödeme İşlemleri
 • Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Logo Go Plus Programında Banka Alınan Hizmet Faturası
 • Banka Verilen Hizmet Faturası
 • Ön Muhasebe Kursu Banka Virman Fişi
 • Logo Go Kursu Banka Hesap Ekstresi
 • Logo Programında Banka Hesap Durum Raporları

LOGO GO PLUS MUHASEBE FİŞLERİ

 • Logo Go Plus Eğitimi Açılış ve Kapanış Fişleri
 • Mahsup Fişi
 • Muhasebe Kursu Logo Go Plus Programında Tahsil Fişi
 • Logo Kursu Tediye Fişi

BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU - ETA-V8 SQL PROGRAM İÇERİĞİ

ETA SYS ŞİRKET İŞLEMLERİ
 • Eta V.8 SQL Kursu Şirket Açma İşlemleri
 • Muhasebe Kursu Şirket Kapatma İşlemleri
 • Eta Şirket Bilgileri İşlemleri

ETA V8 SQL STOK MODÜLÜ

 • Eta V.8 SQL Kursu Stok Kartı
 • Eta Stok Devir Fişi
 • Eta Kursu Stok Hareket Roporları
 • Eta V.8 SQL Eğitimi Stok Ekstresi
 • Ön Muhasebe Kursu Satılan Ticari Malların Maliyeti
 • Muhasebe Kursu Eta Stok Brüt Satış karı veya Zararı

ETA V8 SQL CARİ MODÜLÜ

 • Eta Cari Kartı
 • Muhasebe Kursu Cari Açılış Devir Fişi
 • Eta Cari Bakiye listesi
 • Eta V.8 SQL Eğitimi Cari Hesap Ekstresi
 • Muhasebe Kursu Cari Borç Alacak Raporları

ETA V8 SQL İRSALİYE MODÜLÜ

 • Eta V.8 SQL Programında Alış İrsaliyesi
 • Eta V8 Kursu Satış İrsaliyesi
 • Eta kursu İrsaliyelerin Faturalaştırlması
 • Muhasebe Kursu Eta İrsaliye Raporları
ETA FATURA V8 SQL MODÜLÜ
 • Eta SQL Kursu Programında Alış Faturası
 • Satış Faturası
 • Muhasebe Kursu Eta Alış İade Faturası
 • Eta V.8 SQL Programında Satış İade Faturası
 • İskontolu Mal Alış Faturası
 • Muhasebe Kursu Eta İskontolu Mal Satış Faturası
 • Eta V.8 SQL Kursu Fatura Raporları
 • Fatura KDV Raporları
ETA V8 SQL ÇEK SENET MODÜLÜ
 • Eta Eğitimi Müşteri Çek Giriş Bordrosu
 • Müşteri Çek Çıkış (CİRO) Bordrosu
 • Eta SQL Kursu Eta Müşteri Çek Tahilat işlemleri
 • Eta Kursu Müşteri Senet Giriş Bordrosu
 • Müşteri Senet Çıkış (CİRO) Bordrosu
 • Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Eta Müşteri Senet Tahsil Bordrosu
 • Eta V.8 SQL Programında Müşteri çek Raporları
 • Müşteri Senet Raporları
 • Muhasebe Kursu Firma Çek Giriş Bordrosu
 • Ön Muhasebe Kursu Firma Senet Giriş Bordrosu
 • Eta V.8 SQL Eğitimleri Firma Çek Kapama Bordrosu
 • Eta V8 SQL Kursu Firma Senet Kapama Bordrosu
 • Eta Firma Çek Raporları
 • Eta V.8 SQL Programında Firma Senet Raporları
ETA V8 SQL KASA MODÜLÜ
 • Eta V.8 SQL Kursları Kasa Kartı ve Kasa Devir işlemleri
 • Kasa Tahsilat
 • Ön Muhasebe Kursu Eta Kasa Tediye
 • Eta V.8 SQL Programında Kasa dan Bankaya Nakit yatırma
 • Kasa dan Bankaya Nakit Çekme
 • Muhasebe Kursu Eta Kasa Hareket Raporları
 • Eta Kursu Kasa Ekstresi

ETA V8 SQL BANKA MODÜLÜ

 • Ön Muhasebe Kursu Eta V.8 SQL Programında Banka Hesap Kartı ve Banka Devir İşlemleri
 • Banka Gelen Havale İşlemleri
 • Eta Kursu Eta Banka Gönderilen Havale İşlemleri
 • Eta V.8 SQL Kursu Banka dan Çek Ödeme işlemleri
 • Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Banka Hareket Raporları
 • Eta V.8 SQL Programında Banka Ekstresi

ETA V8 SQL FATURA II MODÜLÜ

 • Eta Eğitimi Alınan Hizmet Kartı Tanımlama
 • Muhasebe Kursu Verilen Hizmet Kartı Tanımlama
 • Eta Farura II Raporlar

ETA V8 SQL ŞİRKET BİLGİLERİ

 • Eta V.8 SQL Programında Stok kod Transferleri
 • Cari Kod Transferleri
 • Ön Muhasebe Kursu Eta Banka Kod Transferleri
 • Eta Eğitimleri Kasa Kod Transferleri
 • Şirket Genel Parametre işlemleri
 • Eta SQL Kursu Eta V.8 SQL Programında Şirket Çalışma Bilgileri
ETA V8 SQL MUHASEBE FİŞLERİ
 • Eta Kursları Açılış ve Kapanış Fişleri
 • Eta Mahsup Fişi
 • Muhasebe Kursu Eta V.8 SQL Programında Tahsil Fişi
 • Tediye Fişi

ETA V8 SQL BA-BS MUTABAKAT MEKTUPLARI

 • Ön Muhasebe Kursu BA(Bilanço Alış Mutabakat Mektupları)
 • BS(Bilanço Satış Mutabakat Mektuplalrı)
 • Bilgisayarlı Muhasebe Kursu KDV Beyannamesi için İndirilecek kdv listesi
 • KDV Beyannamesi için Hesaplanan kdv listesi
 • Eta SQL V8 Kursu KDV Beyannamesi için Satış Matrahı listesi
Muhasebe Kursu Sonunda Alınabilecek Sertifikalar

 • Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Milli Eğitim Sertifikası
 • Bilgisayarlı Muhasebe Kursu BT Başarı Sertifikası

Muhasebe Kursu Öğrenci Yorumları ( 24 )

YORUM EKLEME FORMU

Ne yapmak istiyorsunuz?

Öğrenci Ad Soyad

Email Adresi

Telefon

Cinsiyet
Erkek
Kadın

Yorum

Onay Kodu
e260

Tuğrul Turan

Muhasebe KursuDerslerimiz başladığından bugüne akıcı ve açık anlatımıyla hocamızdan ve verdiği eğitimden memnun kaldım. Uygulama çalışmalarımızda ilgi ve dikkati sayesinde öğrendiklerimizi pekiştirdik, hiçbir sorum yanıtsız kalmadı. Kurumunuzdan çok memnun kaldım.

Maral Narsuz

Muhasebe KursuKursu internetten görüp arayıp akşam kayıt olmaya geldim. Tesadüfen geldiğim yerde hiç pişman olmadım. Öğrendiğim bilgiler iş yerinde fazlasıyla yardımcı oldu ve hala oluyor. Programları hoca sayesinde ayrıntılı bir şekilde öğrendim. Bıkmadan bize yardımcı olup, sorularımızı cevaplayıp yardımcı oldu. Teşekkür ederiz.

Sema Hürcan

Muhasebe KursuMuhasebe Kursundan çok memnun kaldım. İlk derse başladığımda muhasebeye dair hiçbir şey bilmiyordum. Ama şimdi muhasebenin bütün içeriğini, programlarını iyi derecede öğrendim. Öğretmen ilgisi de tabi ki öğrenmemi daha da kolaylaştırdı. Kurstan çok memnun kaldım. Özellikle personel konusunda hepsini ayrı ayrı çok seviyorum.
Tuğçe Yayla
Muhasebe KursuBil Eğitim kursunu internet üzerinden bulup geldim. Dersler başladığından itibaren hem hocamız hem de diğer çalışan arkadaşlardan çok çok memnun kaldım. Gelemediğimiz günlerde bile özellikle arayıp sormaları ayrıca çok güzel. Eğitimimiz süresince hocamız dersleri çok akılda kalıcı ve herkesle tek tek ilgilenerek anlattı. Bilgisayarlı Ön Muhasebe Eta Logo Kursuna gelmek isteyen herkesi mutlaka yönlendireceğim.

Sıla Pek

Muhasebe KursuSevgili Bil Eğitim Merkezi Ön Muhasebe eğitimi için başladığımız bu 2,5 ay serüvenin bugün sonuncu günü. Bu süreçte hocamıza çok teşekkür ederim. Bize kattığı her şey için ona minnettarım. Hem eğlenip hem üzüldük bir çok şey kattık birbirimize her anımızı dinledi yorum kattı yardımcı oldu akıl verdi ne kadar teşekkür etsem azdır kendisine. Sizi seviyorum hocam kendinize iyi bakın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Ennur Sude Yüksel

Muhasebe KursuBil Eğitim bilgisayarlı muhasebe kursuna geldim. Aldığım eğitimden çok memnun kaldım. Özellikle hocamızla çok iyi anlaştık. Aldığımız verimli derslerden dolayı çok teşekkür ederiz. 5 haftalık kurs serüvenim hiç bitmesin istedim. Bundan sonra eğer bir kursa gidecek olsaydım o Bilgi Teknolojileri eğitim kursu olurdu. Çünkü aldığım eğitimler deneyimli bile olsam bana çok şey kattı. Herşeyi yeniden sıfırdan öğrendim. Herşey için çok teşekkürler. Diğer eğitimleri de sizinle olmayı çok isterim..

DAMLA KAHRAMAN

Muhasebe KursuKursa başlarken tereddütlerim vardı. Ancak kurs başladığında ne kadar yersiz olduğunu anladım. Hocamızın güler yüzlü ve sakin olması derslere istekli şekilde gelmeme sebep oldu. Ayrıca ezbere dayalı değil, mantığa dayalı öğretmesi çok verimli oldu. 5 hafta çok keyifli ve verimli geçti. Herkese tavsiye ediyorum. Teşekkürler Bilgi Eğitim Merkezi..
ZEYNEP KARATAŞ
Muhasebe Kursuİnternetten tesadüfen bulduğum kursunuzdan çok memnun kaldım. İçeri girerken gördüğümüz güler yüzle karşılama beni çok motive etti. Hocamızın hoşgörü ve sabrını da çok takdir ettim. Herşey için çok teşekkür ederim.

EDA KARA

Muhasebe KursuEğitmenimden çok memnunum, keyifli ders anlatmasından, sorduğumuz her soruda hep anlayışla yardımcı olması, bize özgüven vermesinden, güler yüzlü olmasından ön muhasebe dersine keyifle geldim. Dersi çok sevdim. Ön muhasebe kursunu almak isteyenlere tavsiye edebilirim..

ZEYNEP ÖZGAN

Muhasebe KursuBurayı tercih etmemdeki amaç merkezi ve güvenilir bir yer olmasıydı. Güvenim hiç boşa çıkmadı. Ayrıca kurs ortamı sınıf sayısının azlığı beni çok memnun etti. Hocamızın birebir özeni, ilgi ve alakası fevkalade her zaman ilgisini esirgemedi. Ben bu kursa başlarken hiçbir bilgim yoktu. Zaman içerisinde hocamın anlattıkları ile asla anlamam dediklerimi dahi anlar oldum. Bize karşı sabrı sonsuz. Hiçbir şekilde sıkılmadan, bunalmadan özellikle bana çok güzel bir şekilde anlamadığım konuları izah etti. Her şey için çok teşekkürler..

ELİF GÜL

Muhasebe KursuKursa ilk başladığımda Eta,Logo ve muhasebe genel bilgileri hakkında hiç bir bilgim ve düşüncem yoktu. Sizin ilginiz ve güler yüzlü bir öğretim görevlisi alarak bize yaptığınız ve öğrettiğiniz her konudan dolayı teşekkür ederim. Özellikle de sabırlı oluşunuzdan dolayı size sorularımızı daha kolay bir dille dile getirdik. Kendi şahsım adına sizden çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederim..
ÖZGE SAĞLAM
Muhasebe KursuKursa başladığım zaman bilgisayarla alakalı birçok şey bilmiyordum. Kursa başladıktan sonra hem gördüğüm programları çok iyi öğrendim hem de bilgisayar hakkında birçok şey öğrendim. Bilal hocanın ders anlatış şeklini çok beğeniyorum muhasebe konusunda çok bilgi öğrendim ve anlamadığım zaman bir konuyu 10 defada sorsam sanki ilk anlatıyormuş gibi anlatış şeklini beğeniyorum tabi sabrını da. Kurstan çok memnun kaldım birçok arkadaşıma da tavsiye ettim ve ediyorum.

HANDE ALBAYRAK

Muhasebe KursuKursunuzu internet aracılığı ile bulmuştum. Geldiğimde gayet açıklayıcı bir bilgi verilmişti ve içime sinerek başladım kursa. Muhasebe bölümünü okudum ve programları hatırlamak amaçlı gelmiştim. Benim için gayet güzel geçen bir kurs oldu. Hocamızı da çok sevdim güler yüzlü açıklayıcı anlatımıyla gayet güzel aydınlatabildiğini düşünüyorum. Her şey güzeldi. Teşekkürler

ERDAL BAYTEKİN

Muhasebe KursuAdım Erdal Baytekin öncelikle bu kursu seçtiğim için çok mutlu ve şanslı hissediyorum kendimi. Kursla ilgili izlenimlerim çok olumlu. Kursun personeli olsun hocası olsun gerçekten çok iyi bilgisayarlı muhasebede bence seçilecek en iyi kurs. Bilal hocama çok teşekkür ederim bu alanda kendini geliştirmek ve öğrenmek isteyen bütün arkadaşlarıma tavsiye ederim.

EMİNE BALCI

Muhasebe KursuKursa ilk başladığımda bu kadar bilgi sahibi olabileceğimi sanmıyordum. Bilal hocanın sorulan sorulara sabırla cevap vermesi benimde endişelerimi giderdi. Kursun bu kadar temiz ve düzenli olması çok iyi. Derste konuların tekrar edilmesi bilgilerimin pekiştirilmesini sağladı ve kalıcılığını arttırdı. Kursta zaman dolu dolu ve eğlenceli geçti.Göz açıp kapayıncaya kadar kurs bitti. Bugün biteceği için açıkçası üzgünüm. Çevremdeki herkese tavsiye edebileceğim bir yer.
FUNDA OCAK TAŞTUTAR
Muhasebe KursuÖncelikle kurstan çok memnun kaldığımı belirtmek isterim, özellikle muhasebe öğretmenimiz Bilal Çetinkaya gerek anlatımı gerekse yaklaşımı mükemmel, bugün hiçbir şey bilmeyerek geldiğim kurumunuza Bilal hoca sayesinde bir ön muhasebecinin yapacağı her işlemi yaparak çıkmış bulunmanın mutluluğu ve özgüvenini yaşıyorum. Kursunuza ve Bilal hocama teşekkürlerimi sunarım.

UFUK KOYUN

Muhasebe KursuKursa başlamadan önce 5 yıldır muhasebeden uzaktım. Neredeyse terimlerine kadar unutmuştum. Abimin katkısıyla bu kursa yazıldım 5 haftadır da kurs görüyorum ilk halimle şimdiki halim arasında çok farklı gelişmeler oldu zorlanıyordum ama Sn.Bilal hocamız sayesinde kendimi eskiye göre muhasebe konusunda iyi görüyorum keşke daha önce yazılsaydım diyorum. Bu kurs bitince de Genel Muhasebe kursuna gelmeyi düşünüyorum. Kurs eksiklerinizi tamamlama konusunda çok faydalı. Saygılarımla..

YELİZ GENÇ

Muhasebe KursuKursa başlamadan önce Muhasebe ile ilgili hiçbir bilgim yoktu. İş başvurusu yapacağım bütün firmalar ön muhasebe aradığı için bu kursa gelmeye karar verdim. Programlarla ilgilide bir şey bilmiyordum. Eta ve Logo programlarını öğrendik. Sanırım bu kursla beraber ben bu işi çözdüm. Kurstan ve Emine hocadan da inanılmaz memnunum. Gelmek isteyen herkese kesinlikle tavsiye ederim. Derslerin ve zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile herkese şimdiden başarılar..

ZEHRA ÖZHAN

Muhasebe KursuTavsiye üzerine gelmedim. İnternette gördüm aradım adres alıp geldim ama iyi ki de gelmişim. Ders ortamı ders odaklı acaba anlayabilirmiyim diye hep tereddütler vardı. Şimdi ise konuya hakim ve özgüvenim tam. Kursu sevdiren şeylerden biride sekreter ve kayıt işlemlerini yapan Leyla hanıma özellikle ilgi alakası ve güler yüzü için teşekkürler. Görevli Ablaya, Saadet’e çok teşekkürler ve muhasebe ders hocam Emine hanıma Bilgisayar hocam İsmail beye emekleri için çok teşekkürler. İyi ki de gelmişim. Herkese tavsiye ederim.
Betül SAÇMALI
Muhasebe KursuBilgisayarlı Muhasebe Kursunda, Kurs çalışanları ve hocamız samimi, içten ve yardımseverler. Hizmet olarak gerçekten çok iyi. Eğitim olarak hocamıza çok teşekkür ederim. Hem eğitici hemde her açıdan öğretici. Muhasebe ve programları öğrenmek onunla keyifli. Her şey için teşekkürler..

Havva DEMİR

Muhasebe KursuBilgisayarlı Muhasebe kursunda 5 hafta boyunca hocamız Bilal Çetinkaya dersimizi oldukça iyi anlattı ve çok memnun kaldım. Ders süresince bize açıklayarak ve uygulayarak programları tanımamıza ve iyi anlamamız için tekrar ederek çok iyi anlattı. Bu Kursu bana bir arkadaşım tavsiye ettiği için karşıdan geldim. Dersleri aksatmamak için elimden geldiğince derslere gelmeye çalıştım. Karşıdan gelmeme değdi çok verimli bir kurs geçirdim. İyi ki de gelmişim ki çok şey öğrendim Bilal hocamız sayesinde. Çalışanları her zaman güler yüzlü özellikle danışma. Tuvaletleri çok temiz. Kurstan çok memnunum ve Genel Muhasebe kursunu da alacağım. İyikide ilkbaşta karar verip her ikisine de kayıt olmuşum. Umarım Genel Muhasebe derslerimizde verimli, eğlenceli ve hocamız iyi olur.

Nizamettin Uzun

Muhasebe KursuKursa başladığım ilk günden son güne kadar hocamızın herşeyden önce göstermiş olduğu güler yüz için kendisine çok teşekkür ederim. Bildikleri, birikimi ve sunum şekli çok düzgün olduğu için eminim sınıftaki tüm öğrenciler hocamızın deneyiminden çok şeyler kazanmıştır. Bundan dolayı hocamız Bilal Çetinkaya'ya teşekkür ederim. Kurs çalışanlarının güler yüzü, ilgi ve alakalarından dolayı, öğrencilere yaklaşımından dolayı ve herşeyden önce anlayışlı olmalarından dolayı bu güzel ortamı bize sağlayan herkese teşekkür ederim. Tabi ki arkadaşlarıma da teşekkür ederim. herkese mutlu yıllar.

Sedef Düzdirek

Muhasebe KursuKursunuzda Office progamları kursu ve ön muhasebe kursu aldım. Her iki kurs hocamızın ders anlatımından memnum kaldım. Herkesin anlayabileceği şekilde anlatıyorlar. Kursun bitimine bir hafta kala iş buldum. İsmail Kesiktaş ve Bilal Çetinkaya hocamıza teşekkür ederim.
AHMET YAŞAR
Muhasebe KursuKursa ilk başladığımda hiç altyapım yoktu.Birşey bilmiyordum.İçimde bir endişe vardı acaba öğrenebilecekmiyim diye.Daha sonra hocamızın güzel anlatımıyla bize olan ilgisiyle konuları kolay kavradım.Eta ve Logo programlarını çok güzel anlattı bu altyapı sayesinde birçok yerde şimdi iş bulabilme fırsatım var.Kursu herkese tavsiye ediyorum.

Muhasebe Kursu Eğitim Etiketleri

Yukarı